Нововведення в процедурі держреєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

На сьогоднішній день механізм державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності України не є досконалим, однак спроби по його удосконаленню час від часу все ж приймаються. Найбільш суттєвими з них, на які потрібно звернути увагу в першу чергу, на нашу думку, є наведені нижче.

По-перше, це прийнятий Верховною Радою Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання”, №2390-VI від 01.07.2010 року, що набрав чинності 3 березня 2011 р. (надалі – Закон №2390-VI), яким внесено ряд змін до законодавчих актів з метою спрощення механізму державної реєстрації припинення суб‘єктів господарювання.

Необхідність запровадження Закону №2390-VI була зумовлена наявністю великої кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які з тих чи інших причин припинили свою діяльність, однак офіційно її не анулювали та знаходилися на обліку у всіх відповідних інстанціях як діючі суб’єкти господарювання.

Зокрема, державному реєстратору вперше було надано право проводити спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації, як і припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (без подачі таких документів, як ліквідаційний баланс, акт ліквідаційної комісії та оригінали установчих документів) на підставі судового рішення про:

- скасування (визнання недійсною) державної реєстрації особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;

- припинення особи, що не пов’язане з банкрутством особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з припинення особи або ліквідатор особи протягом трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення особи, що не пов’язане з банкрутством особи, не надав державному реєстратору перелік документів необхідних для проведення ліквідації особи в загальному порядку.

За наявності вказаних вище підстав, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення відповідної особи про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (надалі – ЄДР).

Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування та голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи повідомлення про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи відповідно припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, у відповідь на яке вище перераховані органи у місячний строк зобов’язані надіслати державному реєстратору відповідні довідки щодо наявності або відсутності заборгованості із відповідних внесків, податків та зборів (обов’язкових платежів), а Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – довідку про відсутність/наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи.

За умови отримання державним реєстратором відповідної інформації щодо відсутності заборгованості з відповідних податків, зборів (обов’язкових платежів), внесків та відсутності нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи, він вносить до ЄДР запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та про втрату чинності установчими документами і свідоцтвом про державну реєстрацію відповідної особи з дати внесення цього запису до ЄДР.

У випадку наявності заборгованості та нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлень від заінтересованих органів або кредиторів особи про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої особи, спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця буде зупинена і до ЄДР буде внесений відповідний запис про це.

Крім того, 21 лютого 2011 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України №5 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС від 11.01.1999 року №17″ від 11.01.2011 року.

У зв’язку втратою чинності наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів” №17 від 11.01.1999 року, юридичні особи та фізичні особи – підприємці після проходження державної реєстрації, починаючи з кінця лютого, не повинні отримувати дозвіл на виготовлення печатки, а одразу можуть звертатися за виготовленням печатки/штампу до спеціалізованих підприємств з їх виготовлення.

Слід відзначити й те, що на розгляді Верховної ради України знаходиться Проект “Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток”, №8215 від 11.03.2011 р., нормами якого пропонується вилучити із чинного законодавства обов’язковість використання печаток в господарському обороті юридичними особами приватного права. Зазначеним законодавчим актом передбачається, що печатки матимуть виключно інформаційний характер, а необхідність їх використання визначатиметься самими підприємцями.

У той же час, у зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, №2464 від 8 липня 2010 року (далі – Закон №2464), взяття на облік (зняття з обліку) страхувальників (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) з 1 січня 2011 року здійснюється органами Пенсійного фонду відповідно до ст. 5 Закону України №2464 та положень “Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 27.09.2010р. №21-6. Мається на увазі те, що з 1 січня 2011 року скасовується необхідність отримання юридичними особами та фізичними особами – підприємцями повідомлень про взяття їх на облік у фондах соціального страхування, а отримується лише повідомлення про взяття їх на облік як платників єдиного внеску, видане органами Пенсійного фонду України.

Новим, у порівняні з існуючим законодавством, є підписання (з метою створення в Україні системи електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання) Президентом України Віктором Януковичем 10 листопада 2010 року Закону України “Про внесення змін до закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” щодо проведення електронної реєстрації”, № 2609-VI від 19 жовтня 2010 року (далі – Закон №2609-VI), який набере чинності через дев’ять місяців з дня його опублікування, тобто 13.08.2011 року.

Згідно із Законом №2609-VI, електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, оформлюватимуться відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів і електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису. Передбачається, що з документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором обов’язково виготовлятиметься електронна копія шляхом сканування. А у разі подання електронних документів, реєстраційна картка і документи, крім документів, що засвідчуватимуть повноваження уповноваженої особи, повинні будуть засвідчуватися ще й електронним цифровим підписом заявника. Одержаним державним реєстратором електронний документ вважатиметься з моменту, коли до заявника буде надіслане повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором.

Зауважимо, що подання засновниками або уповноваженою ними особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюватиметься виключно на паперових носіях без подання електронних документів.

Суттєвим моментом в механізмі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є прийняття 17 лютого 2011 року в першому читанні Проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця”, № 7516 від 24.12.2010 року (надалі – Закон №7516), нормами якого пропонується запровадити принцип здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців без свідоцтва про державну реєстрацію. Натомість, для підтвердження державної реєстрації відповідної особи, планується використовувати відомості з ЄДР у вигляді виписки. Також норми Закону №7516 скасовують обмеження терміну дії виписки з ЄДР та необхідність її нотаріального засвідчення, та пропонують в певних випадках відмовитися від стягнення плати за одержання виписки з ЄДР.

Крім усього іншого, 17 березня 2011 року на Пленарному засіданні Верховної Ради України був розглянутий Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту”, №8146 від 22.02.2011 року (далі – “Закон №8146″), розроблений Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, положеннями якого пропонується надати юридичним особам можливість розпочати свою діяльність на підставі модельного статуту, який регламентуватиме їх правовий статус, права, обов’язки та відносини, а також регулюватиме відносини, пов’язані зі створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності таких осіб, і тим самим спростить процедуру до реєстраційного процесу підготовки документів на проведення державної реєстрації юридичних осіб та зменшить відповідні матеріальні витрати засновників юридичних осіб.

Отже, будемо сподіватися, що нововведення, внесені в механізм державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та законопроекти, які законотворці планують прийняти в майбутньому з метою вдосконалення цього механізму, зможуть надати позитивний імпульс розвитку підприємництва в Україні.

Юлія ЖУРБЕНКО (Правовий тиждень, № 17, 11 травня 2011)

Стаття опублікована у п`ятниця, 13.05.2011, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


п'ять + = 13

--


Календар публікацій

Травень 2011
П В С Ч П С Н
« Кві   Чер »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031