Затверджено нові ліцензійні умови провадження діяльності протипожежного призначення

МНС своїм наказом від 29.09.2011 року затвердило нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, які дещо спростили порядок отримання ліцензії.

Відповідно, Ліцензійні умови, що діяли раніше на підставі наказу МНС № 886 від 25.12.2009 року, втрачають свою силу з дня офіційного опублікування нових. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії відповідно до колишніх ліцензійним умовам, зобов’язуються в тримісячний строк з дня набрання чинності нових ліцензійних умов привести свою діяльність у відповідність ім.

Нові Ліцензійні умови змінили вимоги для отримання ліцензії. З переліку документів, що подаються уповноваженому органу, виключені копія свідоцтва про держреєстрацію, копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів.

Документ передбачає нові види діяльності, що підлягають ліцензуванню, а саме (п.п.2.15-2.17): проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну безпеку, проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки, проведення випробувань пожежної техніки, пожежно -технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

Нові Ліцензійні умови містять вимогу про те, що керівники робіт і мінімальна кількість виконавців робіт, що визначається відповідно до виду робіт, повинні працювати у суб’єкта господарювання (ліцензіата) неодмінно за основним місцем роботи.

Оновили розробники і вимоги до складання актів виконаних робіт з монтажу, технічного обслуговування систем пожежогасіння (п.5), систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень (п.6). Тепер порядок їх складання визначається ДБН В.2.5-56: 2010 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту”.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов, відповідно до Порядку контролю, затвердженим наказом МНС № 1038 від 29.09.2011 року, здійснюватиме Гостехногенбезопасності допомогою проведення планових та позапланових перевірок

Планові перевірки будуть проводитися згідно з річними або квартальними планами-графіками перевірок, які затверджуються органом ліцензування з обов’язковим повідомленням ліцензіата не менш ніж за десять днів до перевірки. При непланової перевірки, яка проводиться виключно з питань, що стали причиною перевірки, перевіряючі повинні надати посвідчення про право планової (непланової) перевірки з переліком таких питань, форма якого затверджена вищевказаним наказом МНС.

Важливою зміною є також спрощення вимог для отримання ліцензії на виконання робіт на об’єктах з високим ступенем ризику пожежної безпеки, а саме – скасовано обов’язкове впровадження на підприємстві системи управління якістю, т.к. наявність сертифіката на систему управління якістю, що відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламентує порядок проектування, монтажу та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги.” (ISO 9001-2008, IDT), більше не буде обов’язковим для суб’єктів господарювання.

Тим не менш, наявність такого сертифікату є підставою для проведення перевірки у спрощеному режимі, при якому перевіряються тільки наявність ліцензії, журналів обліку виконаних робіт і правильність їх заповнення, а також якість робіт.

За результатами перевірки складається акт, який у випадках, передбачених п.7.1 Порядку контролю, може бути підставою для анулювання ліцензії.
http://www.prostopravo.com.ua
Стаття опублікована у середа, 09.11.2011, у категорії Ліцензії, дозволи. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


вісім − = 5