Податкова роз’яснила особливості амортизації авторських прав

Як випливає з листа ДПАУ, нарахування організацією мовлення амортизації на нематеріальний актив у вигляді авторського права і суміжних з ним права здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта. Такий термін встановлюється наказом по підприємству, але не повинен бути менше 2 років.

Це пояснюється тим, що авторське право і суміжні віднесені згідно з пп. 145.1.1 Податкового кодексу віднесені до нематеріальних активів групи 5. Нарахування амортизації на такі активи здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється згідно правовстановлюючого документа, однак не може становити менше 2 років. Але оскільки поняття “правовстановлюючий документ” в ПК немає, то податківці вважають, що таким документом може бути наказ по підприємству про визнання цього об’єкта активом, як це передбачено при визначенні строків корисного використання інших об’єктів амортизації.

Податківці також нагадали, що згідно пп. 145.1.9 НК нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться із застосуванням 6 методів, включаючи прямолінійний метод. За останнім методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Нарахування амортизації здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику, і може переглядатися при зміні очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у понеділок, 14.11.2011, у категорії Податки, Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− 3 = п'ять