Який порядок відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету?

Ми розібралися, що таке автоматичне відшкодування ПДВ і хто з платників податків має на це право?

Юлія Божко

Партнер, адвокат

Юридична компанія “Закон Перемоги”

Бюджетне відшкодування являє собою відшкодування від’ємного значення ПДВ з Держбюджету за результатами перевірки платника податків, що підтверджує правомірність сум бюджетного відшкодування податку. На сьогодні можливо бюджетне відшкодування ПДВ в загальному або в автоматичному порядку. Загальний порядок діяв і раніше, а ось автоматичне відшкодування ПДВ є нововведенням для податкового законодавства, і стало можливим лише з моменту набуття чинності Податкового кодексу України.

Загальний порядок відшкодування ПДВ

Для отримання бюджетного відшкодування ПДВ платнику необхідно своєчасно подати до податкового органу декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається в такій декларації. Також необхідно докласти розрахунок суми бюджетного відшкодування та інші передбачені законодавством документи.

Надалі податковий орган протягом 30 календарних днів, наступних за

граничним терміном отримання податкової декларації, повинен провести камеральну перевірку заявлених у ній даних. Можливо також проведення і документальної позапланової виїзної перевірки платника протягом 30 календарних днів, наступних за граничним терміном проведення камеральної перевірки. Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на подібну перевірку, прямо передбачений постановою КМУ від 27.12.2010 року № 1238 (відкриття провадження у справі про банкрутство платника або його постачальників, розбіжності між сумою податкового кредиту платника і сумою податкових зобов’язань його контрагентів, які не усунуто за результатами проведення камеральної перевірки, і т.д.). Право перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Після закінчення перевірки орган ДПС зобов’язаний у п’ятиденний термін надати органу Держказначейства висновок із зазначенням суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету. Після цього Держказначейство протягом п’яти операційних днів перераховує зазначену суму бюджетного відшкодування з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника.

Якщо за результатами якої-небудь з перевірок буде виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування заявленої у податковій декларації сумі, то податковий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому зазначаються сума заниження / перевищення та підстави для її вирахування чи підстави для відмови у наданні бюджетного відшкодування.

Оспорювання платником зазначеного вище податкового повідомлення в адміністративному або судовому порядку тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до закінчення процедури оскарження. Отримавши відповідне рішення (вищого органу або суду), податковий орган протягом наступних п’яти робочих днів зобов’язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Автоматичне відшкодування ПДВ

Що стосується автоматичного відшкодування ПДВ, то подібний механізм повинен забезпечити сумлінним платникам податків можливість швидко отримати відшкодування податку. Для цього необхідно своєчасно подати декларацію з ПДВ та відповідну заяву, а надалі спеціальна комп’ютерна програма в автоматизованому режимі здійснить вибір тих платників податків, які відповідають передбаченим Кодексом критеріям для автоматичного відшкодування. Перелік «відповідних» платників податків ДПА передає до Держказначейства.

Згідно НК Україна платник податку (юридична особа або СПД) має право на автоматичне відшкодування, якщо відповідає одночасно таким критеріям:

  1. не знаходиться в процедурі банкрутства;
  2. включений до ЄДРПОУ та до реєстру не внесено запису про відсутність за місцем знаходження / проживання, прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи / підприємницької діяльності СПД, визнання недійсними статутних документів або змін до них, припинення держреєстрації юрособи / підприємницької діяльності СПД;
  3. здійснює операції, до яких застосовується нульова ставка, і питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодам – ​​протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)) ;
  4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом платника податків та податковими зобов’язаннями його контрагентів за даними податкових накладних, що виникли протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування;
  5. середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);
  6. не має податкового боргу.

Крім зазначених критеріїв платник податків також повинен відповідати одному з таких критеріїв, а саме, мати: більш ніж 20 офіційних працівників в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); ​​або основні фонди, залишкова балансова вартість яких на звітну дату перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягу отриманих доходів) вище середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).

Порядок визначення відповідності платника податків критеріям, що дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.09.2011 № 1178. Критерії оцінки платника побудовані на аналізі даних його звітних показників і наявною податкової інформації. При цьому визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника критеріями на автоматичне відшкодування центральний орган ДПС протягом 15 днів після граничного терміну подання звітності формує два переліки платників податків: перелік платників податків, що відповідають визначеним у Кодексі критеріям і мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ; перелік платників податків, які таким критеріям не відповідають і, відповідно, не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

Сама процедура автоматичного відшкодування відрізняється від звичайного бюджетного відшкодування ПДВ терміном проведення камеральної перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум податку – протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, а також не передбачає проведення невиїзної документальної перевірки за умови відповідності платника податків всім перерахованим вище критеріям .

Скороченими, порівняно із загальним порядком, є й інші терміни. Так, орган ДПС зобов’язаний надати Держказначейству висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету, протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки. У свою чергу, після отримання висновку органу Державного казначейства також протягом трьох днів (операційних) зобов’язаний перерахувати вказану суму відшкодування з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податків.

У разі невідповідності платника податків критеріям, що дає право на автоматичне відшкодування ПДВ, податковий орган зобов’язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подання звітності повідомити платнику про відповідне рішення і надати докладні пояснення та розрахунки за критеріями, значення яких не дотримані. Таке рішення може бути оскаржене платником податків в установленому порядку.

Якщо орган державної податкової служби в установлений термін не надіслав платнику податків повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

Безперечно позитивним моментом є закріплення в НК Україні відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ. Так, суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначених Кодексом строків, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості протягом терміну її дії, включаючи день погашення, нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ , Що діє на момент виникнення пені.

При цьому необхідно враховувати, що не мають права на бюджетне відшкодування ПДВ особи, які були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування, а також особи, які мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена ​​сума бюджетного відшкодування (в обох випадках, крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

http://www.prostopravo.com.ua/


Стаття опублікована у четвер, 08.12.2011, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 6 = шість