Новий механізм нарахування пенсій чорнобильцям

У зв’язку з наближенням набранням чинності горезвісної Постанови Кабінету Міністрів № 1210 від 23.11.2011 року, а також великою кількістю питань, які виникають у громадян у зв’язку з цією подією prostopravo.com.ua вирішив розібратися з тим яким буде механізм нарахування так званої “чорнобильської” пенсії після 1 січня 2012 року.

Перш за все варто відзначити, що новий порядок нарахування пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи буде поширюватися на тих, хто отримує пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання або пенсію у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Порядок визначення заробітної плати для нарахування пенсій

Заробітна плата для нарахування пенсії чорнобильцям враховується за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи. Крім того, якщо людина пропрацювала в зоні відчуження:

 • з дня аварії не менше 12 місяців підряд за його бажанням пенсія може нараховуватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи у зазначеній зоні;
 • на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше 12 місяців у період з 26 квітня 1986 року по 1 серпня 1987 року, за його бажанням пенсія може нараховуватися за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо такий пенсіонер виводився із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за його бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;
 • менше 12 місяців підряд, пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці поспіль у зоні відчуження;
 • менше календарного місяця в 1986-1990 роках, за бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за всі фактично відпрацьований час, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. В такому випадку заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. У випадку, якщо кількість відпрацьованих днів становить більш 25,4 пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час;
 • менше місяця і захворів на променеву хворобу, пенсія, як і раніше буде нараховуватися відповідно до статті 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи в зоні відчуження і заробітної плати для нарахування пенсії здійснюється виходячи з того, що одна вахта (не менше 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Пенсії військовозобов’язаних, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і працювали в зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони отримували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру роботи, місця та тривалості робочого дня.

У всіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для нарахування пенсії за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Розрахунок пенсії

Відповідно до Постанови № 1210 пенсія інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховується за формулою:

П = Зс * КЗС * Кв/100%, де

П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік;

КЗС – середньомісячний коефіцієнт заробітної плати;

Кв – розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, у свою чергу, розраховується таким чином:

КЗС = Ск / К, де

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кзn), за кожен місяць роботи в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

К – кількість місяців.

Коефіцієнт заробітної плати дорівнює: Кз = Зв / Зсм, де Зв – сума заробітної плати за місяць Зсм – показник середньомісячної заробітної плати працівників і службовців у галузях економіки за відповідний місяць (затверджені Постановою КМУ від 20.11.2003 року № 1783).

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається:

 • для пенсій за інвалідністю – як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи
 • для пенсій у зв’язку з втратою годувальника – як співвідношення кількості непрацездатних членів сім’ї до кількості таких членів сім’ї з урахуванням потерпілого (у відсотках):
  • Кв = (Ку / Ку +1) * 100%, де Ку – кількість непрацездатних членів сім’ї.

Мінімальний розмір пенсії

З 1 січня 2012 року мінімальний розмір пенсії становитиме:

 • для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
  • 1 групи інвалідності – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • 2 групи інвалідності – 160% прожиткового мінімуму;
  • 3 групи інвалідності – 145% прожиткового мінімуму;
 • для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок з Чорнобильською катастрофою:
  • 1 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 150% – з 1 липня 2012 року;
  • 2 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня 2012 року і 125% – з 1 липня 2012 року;
  • 3 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 110% – з 1 липня 2012 року;
 • для дітей-інвалідів – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були у нього на утриманні:
  • на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;
  • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними в рівних частинах.

У разі якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат) не досягає для інвалідів – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 1 групи – 285%, 2 групи – 255%, 3 групи – 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога по пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Додаткова пенсія

Щомісячна додаткова пенсія буде виплачуватися у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

1 категорії:

 • з числа учасників ліквідації
  • інвалідам 1 групи – 50%;
  • інвалідам 2 групи – 40%;
  • інвалідам 3 групи – 30%;
 • для інших інвалідів:
  • з 1 січня 2012 року: інвалідам 1 групи – 30%, 2 групи-20%, 3 групи – 15%;
  • з 1 липня 2012 року: інвалідам 1 групи – 36%, 2 групи – 24%, 3 групи – 18%;

2-4 категорії:

 • з 1 січня 2012 року: 2 категорії -15%, 3 категорії – 10%, 4 категорії – 5%;
 • з 1 липня 2012 року: 2 категорії – 18%, 3 категорії – 12%, 4 категорії – 6%;

дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 18%.

Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебував на його утриманні, в розмірі 12% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Підвищення пенсій непрацездатним пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення складе:

 • тим, хто проживає в зоні безумовного (обов’язкового) відселення – 13,2 грн.;
 • тим, хто проживає у зоні гарантованого добровільного відселення – 10% грн.;
 • тим, хто проживає у зоні посиленого радіо екологічного контролю – 5,2 грн.

Таким чином, змінився порядок нарахування пенсій чорнобильських пенсій по інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, які раніше призначалися відповідно до ЗУ «« Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ». Зокрема, змінився порядок визначення заробітної плати для нарахування пенсії (особливо це стосується тих, хто пропрацював в зоні відчуження менше 30 днів). Для розрахунку пенсії тепер буде використовуватися формула, при цьому, особливу увагу звертаємо на те, що в ній використовується середня заробітна плата в цілому по Україні за 2006 рік. Також знижено розмір мінімальної чорнобильської пенсії та розмір додаткових пенсійних виплат.

prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 15.12.2011, у категорії Право, суди, Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 5 на публікацію “Новий механізм нарахування пенсій чорнобильцям”

 1. Волковська Валентина on Вересень 23rd, 2013 at 12:45

  Добрий день ! Прошу пояснити чи вірні дії працівників ПФУ. Моєму чоловіку інваліду 2-ї групи ( хвороба пов’язана з роботами на ліквідації) викинули з розрахункового періоду останній місяць роботи вахтовим методом на ЧАЕС, але в цей останній місяць він відробив свою вахту з 01.06.1987 по 16.06.1987 року і в останній день 16.06.1987 року звільнився. У ПФУ вважають, що цей місяць не пропрацьований повністю, але ж мій чоловік повністю пропрацьовав вахту і вона повинна вважатися повним місяцем. ДЯКУЮ !!!

 2. Марічка on Серпень 19th, 2014 at 13:14

  Доброго дня!
  Моєму батькові, івалідові ЧАЕС 2 групи з числа військовослужбовців , була нарахована зарплата за вересень 1987 року у розмірі 1104, 76 рублів
  Яка б могла бути зараз пенсія ?

 3. Екатерина Данюк on Січень 17th, 2015 at 16:41

  Шановна Марічка, за заробітною платою одного місяця пенсію обчислити неможливо.

 4. Віктор Плохотнюк on Травень 5th, 2016 at 16:09

  Доброго дня! Прошу пояснити мені будь ласка. Я ліквідатор ЧАЕС, пропрацював місяць в зоні четвертого реактора водієм ато крана. Тепер мені виповнилось 50 я виходжу на пенсію і хотів би знати як буде нараховуватись мені пенсія і в якому розмірі?

 5. Екатерина on Травень 6th, 2016 at 07:49

  Доброго дня, Вікторе. З даним питанням звертайтеся до Управління пенсійного фонду за місцем Вашої реєстрації.

Написати відповідь


8 − чотири =