Що таке комерційна таємниця?

Що включає в себе поняття комерційної таємниці? Які відомості є комерційною таємницею, а які ні? У яких формах може існувати комерційна таємниця?

Катерина Гутгарц

Головний редактор порталу Prostopravo.сom.ua, юрист

Згідно зі статтею 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з чим вона має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Таким чином, основними ознаками, що дозволяє віднести ті чи інші відомості до комерційної таємниці, є:

 • інформаційної (мова йде саме про інформацію, а не, наприклад, про уміннях, досвіді, навичках, які складають поняття «ноу-хау»);
 • конфіденційність (є невідомою та не легкодоступною);
 • комерційна цінність (тобто її використання надає власнику певні переваги перед конкурентами, такою інформацією не володіють);
 • захищеність (особа, яка законно контролює цю інформацію повинне вживати адекватних заходів щодо збереження її конфіденційності).

Відомості, що не відповідають хоча б одній із зазначених ознак, комерційною таємницею не є.

Комерційну таємницю можуть складати відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого або іншого характеру. Закон не встановлює і яких-небудь вимог до форми існування комерційної таємниці. Це можуть бути як відомості повідомлені усно, так і письмово, чи виражені в графічній формі і т. п.

Не може бути віднесена до комерційної таємниці інформація, яка згідно з ЗУ «Про інформацію» відноситься до таємної (державна таємниця) або, навпаки, відкритої інформації. Також не можуть становити комерційну таємницю відомості, які підлягають обов’язковій публікації, надання за запитом необмеженого кола осіб, а також відомості, щодо яких в законодавстві міститься пряма заборона на розповсюдження на них режиму обмеженого доступу (наприклад, не може бути засекречена інформація про стан навколишнього середовища , якість продуктів харчування, предметів побуту і т. д.).

Крім того, Перелік відомостей, які не становлять комерційну таємницю, затверджений Постановою КМУ від 9 серпня 1993 року № 611. Згідно з постановою комерційну таємницю не становлять:

 • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
 • дані, необхідні для перевірки розрахунку і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних місць;
 • документи про сплату податків і зборів
 • інформація про забруднення навколишнього середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізації продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства та розміри заподіяних при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, які підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства.

Prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 15.12.2011, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× один = 5