Особливості спрощеного оподаткування – 2012 для адвоката

1 січня 2012 набуває чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” № 4014-VI від 04.11.2011 року (далі – Закон № 4014-VI), яким вносяться зміни в Податковий кодекс України (далі – Кодекс). Одночасно, з набуттям чинності зазначеного Закону припиняє свою дію Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” № 727 від 03.07.1998 року (далі – Указ № 727).

З чого почнемо …

До професійного свята адвокатів, який відзначається 19 грудня, ми вирішили з’ясувати, які для тих з них, які хочуть бути платниками єдиного податку, сюрпризи “готує” 2012 рік. Адже, професійні юристи також входять в 2,5 млн громадян (аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України “Щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” www.niss.gov.ua/articles/217), чиїх інтересів стосується реформування спрощеної системи оподаткування.

У цій статті зупинимося на аналізі ситуації з отриманням адвокатами права сплачувати у 2012 році єдиний податок, його розмірів для однієї з груп платників, особливостей сплати та звітності, а також окремих проблем, які варті уваги.

Згідно з п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI передбачається введення розподілу всіх платників єдиного податку на чотири групи. З аналізу змісту подп. 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI видно, що адвокати, які працюють індивідуально (без створення юридичної особи) і хочуть використовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в 2012 році, зможуть бути віднесені до 2-ї або до 3-ї групи платників єдиного податку. При цьому кожен самостійно вибирати, до якої групи бути віднесеним.

Особливості вибору групи платників

Слід зазначити, що до 2-ї групи можна віднести тих адвокатів, які надають послуги платникам єдиного податку та/або населенню за умови, що протягом календарного року їх річний дохід не перевищує 1 млн гривень і вони не мають найманих працівників або їх кількість одночасно не перевищує 10 осіб. Наприклад, до цієї групи не належать адвокати, які надають послуги неприбутковим громадським організаціям зі статусом юридичної особи та іншим юридичним особам, що не використовують спрощену систему оподаткування.

Одночасно, до 3-ї групи можуть бути віднесені ті адвокати, які надають послуги як платникам єдиного податку та/або населенню, так і не платникам такого податку, за умови, що протягом календарного року їх річний дохід не перевищує 3 млн гривень і вони не мають найманих працівників або їх кількість одночасно не перевищує 20 осіб. Наприклад, до цієї групи можуть бути віднесені адвокати, які надають послуги неприбутковим громадським організаціям або іншим юридичним особам, що не використовують спрощену систему оподаткування.

Оскільки адвокати в основному намагаються працювати з різними клієнтами (платниками і не платниками єдиного податку, фізичними та юридичними особами), то, на наш погляд, оптимальним буде вибір 3-ї групи. Такий вибір дає можливість не обмежувати себе можливістю укладати договори про правову допомогу лише з населенням та платниками єдиного податку. У разі ж порушення встановлених для 2-ї і 3-ї групи платників вимог по обсягу доходу або клієнтів, від яких він отриманий, такий дохід буде обкладатися податком за завищеною ставкою, встановленою в п. 293.4 ст. 293 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI.

Про розміри єдиного податку, особливості сплати та звітності

Виходячи з ситуації, адвокат віднесений до 3-ї групи платників і не зареєстрований платником ПДВ, як передбачається п. 293.1. та п. 293.3. в. 293 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI, ставка єдиного податку для нього складе 5 відсотків доходу (у разі включення ПДВ до складу єдиного податку). Думається, що ПДВ включається до складу єдиного податку в розумінні зазначеної норми, оскільки адвокат-платник єдиного податку звільняється від сплати ПДВ згідно підп. 3 п. 297.1 ст. 297 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI. Тобто, працюючи без найманих працівників і заробивши в місяць 4000 грн, адвокату з них доведеться заплатити 200 грн податку. Як і в 2011 році ще потрібно буде платити внески до Пенсійного фонду. Облік доходів повинен вестися шляхом щоденного за підсумками робочого дня внесення записів до книги обліку, форма якої має затвердити Мінфін, що передбачено ст. 296 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI.

Крім зазначеного, якщо в 2011 році єдиний податок фізичні особи платили до 20 числа місяця, що передує тому місяцю, за який проводилася виплата, то відповідно до підп. 295.3 ст. 295 глави 1 розділу XIV Кодексу в редакції Закону № 4014-VI платники єдиного податку третьої групи будуть сплачувати єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Подавати податкову декларацію, форма якої також має затвердити Мінфін, доведеться як і раніше щокварталу. Однак, якщо в 2011 році при поданні звітності за 1-й квартал звіт подавався до 5 квітня, то згідно підп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Розділу II цього Кодексу декларацію доведеться подавати протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​звітного податкового кварталу. Наприклад, при подачі звітності за перший квартал 2012 звіт потрібно буде подати протягом 40 календарних днів, протягом яких почнеться з 1 квітня 2012 року.

Як отримати право платити єдиний податок

Автор цієї статті, зателефонувавши в “свою” податкову (де зареєстрований), запитав, як на 2012 рік отримати право платити єдиний податок, тобто відповідне свідоцтво про сплату єдиного податку (далі – свідоцтво). За словами податківців з’ясувалося, що вони до 15 грудня цього року не приймають заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (далі – заяви) згідно зі старим порядком. При цьому підкреслили, що такі заяви вони будуть приймати з 1 по 25 січня 2012 року, так що проблем з отриманням свідоцтва не буде. Неофіційні джерела повідомили автору, що на це є вказівка ​​вищестоящого керівництва.

І, можливо, проблем з отриманням зазначеного свідоцтва при подачі заяви з 1 по 25 січня 2012 дійсно не буде і в позиції податківців є розумна логіка? Адже згідно підп. “Г” п. 5 Розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 4014-VI ті, хто був платниками єдиного податку згідно з Указом № 727 і ухвалили рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування згідно з нормами цього Закону та відповідають вимогам статті 291 Кодексу, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. А згідно підп. “А” п. 5 Розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 4014-VI видані свідоцтва на 2011 рік відповідно до Указу № 727 дійсні до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого Законом № 4014-VI, але не пізніше ніж до 1 червня 2012. Нові свідоцтва видаватимуться ж безстроково.

Про відмову податківців приймати у платника єдиного податку заяву

На нашу думку, така відмова незаконна. Оскільки Указ № 727 припиняє свою дію тільки з 1 січня. Зараз він діє і його п. 4 передбачає, що для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єкт малого підприємництва подається письмова заява до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний період. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову.

Тому, виходячи з норм чинного сьогодні (у 2011 році) Указу № 727, а не Закону № 4014-VI, який тільки має вступити в силу з 1 січня 2012 року, адвокат, який бажає платити єдиний податок в 2012 році, повинен до 15 грудня 2011 подати до податкового органу за місцем своєї реєстрації відповідну заяву. І, виходячи з логіки чинного правового акта, не пізніше ніж до 29 грудня 2011 року, при поданні заяви вищевказаної 15 грудня (автор вважав робочі дні згідно з календарем, починаючи з наступного за отриманням заяви дня), податковий орган повинен видати такому платнику податку Свідоцтво про сплату єдиного податку. Тобто має бути видано свідоцтво за формою, що діє нині.

Чи буде це? На наше переконання, ні! Однак невидача свідоцтва призведе до порушення норм і прав підприємців, які подадуть вказані заяви до 15 грудня включно. На такі припущення наштовхує те, що податкові органи відмовляються в грудні приймати відповідні заяви і радять їх подавати в період січня 2012 року (до 25 числа). Однак, переконані, що такі дії податківців апріорі вважаються незаконними. Оскільки зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 4014-VI, не будуть діяти, а до кінця 2011 року діє Указ № 727.

Як буде насправді, згодом дізнаємося. Разом з тим, дотримуючись норм діючих Указу № 727 та п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПА України від 29 жовтня 1999 року № 599, автором цих рядків цінним листом з описом вкладеного поштою було направлено до податкового органу заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування та квитанцію про сплату єдиного податку за січень 2012 року. Цікаво, як податківці будуть діяти: порушать закон (не видадуть свідоцтва) чи ні (видадуть свідоцтво)?

Отже …

Залишається чекати, що Міністерство фінансів України вчасно затвердить форму нового Свідоцтва платника єдиного податку та порядок його видачі, книгу обліку доходів і форму податкової декларації для платників єдиного податку. Одночасно, хотілося, щоб чиновники податкових органів (частина з яких юристи) не забували правила дії нормативних актів у часі і застосовували їх, а не використовували традиції власного тлумачення недосконалих законів, прийнятих в поспіху парламентаріями. Адже, правила сили – це догма і про них розповідають студентам юридичних факультетів вузів ще на першому курсі.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 22.12.2011, у категорії Податки, Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Один коментар на публікацію “Особливості спрощеного оподаткування – 2012 для адвоката”

  1. николай on Березень 7th, 2013 at 12:24

    Можнолиполучить аргументированный анализ налогообложения адвокатов учитывая последние разъяснения налоговой. И как платяться налоги если адвокатротает у юр. Лица. Спасибо.

Написати відповідь


+ 8 = дванадцять