Звільнення за результатами випробування

У яких випадках допускається звільнення за результатами випробування? Який порядок такого звільнення?

Катерина Гутгарц

Головний редактор порталу Prostopravo.сom.ua, юрист

Перш за все, слід сказати, що випробування при прийнятті на роботу встановлюється з метою перевірки відповідності працівника і виключно за згодою сторін. Не допускається встановлення випробувального терміну роботодавцем в односторонньому порядку. Умова про випробування повинна бути включено до наказу про прийняття на роботу, з яким працівник повинен бути ознайомлений під розписку.

В період випробування на працівника поширюється законодавство про працю. Перевірка відповідності працівника займаній посаді не передбачає здійснення якихось особливих заходів, крім звичайного контролю за роботою та її результатами, а також дотриманням правил внутрішнього розпорядку.

Потрібно також звернути увагу на той факт, що для деяких категорій працівників встановлення випробування при прийнятті на роботу не допускається законом. Це стосується неповнолітніх, молодих фахівців, осіб, звільнених з військової або альтернативної служби, інвалідів. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість, при перекладі, а також для тимчасових і сезонних працівників. Оскільки заборонено звільняти вагітних жінок, жінок з дітьми до трьох років, а також одиноких матерів, у яких є діти віком до трьох років, встановлювати випробування для цих категорій співробітників також не можна.

Термін випробування не може перевищувати трьох місяців, а для робітників – одного місяця. В окремих випадках, за погодженням з профспілковою організацією строк випробування може становити до шести місяців. Випробування до шести місяців може встановлюватися при прийнятті на державну службу, при цьому погоджувати таке рішення з профспілкою не потрібно. Якщо працівник відсутній у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на ту кількість днів, протягом яких він був відсутній. Це є правом, а не обов’язком роботодавця і оформляється відповідним наказом, з яким працівник повинен бути ознайомлений.

Працівник вважається пройшли випробування, якщо строк випробування закінчився, а він до закінчення цього періоду не був звільнений. Після закінчення випробувального терміну звільнення допускається тільки на загальних підставах.

Підставою для звільнення за результатами випробування може бути виключно невідповідність займаній посаді. Така невідповідність може виражатися у неякісному виконанні роботи або неналежному виконанні трудових обов’язків внаслідок недостатньої кваліфікації співробітника. Відсутність документа про освіту або досвід роботи в даному випадку не може бути підставою для звільнення, оскільки про таку невідповідність роботодавцю на момент прийняття на роботу було відомо. Разом з тим підставою для звільнення працівника за результатами випробування не може бути порушення трудової дисципліни або систематичне невиконання трудових обов’язків з вини співробітника. За такі порушення працівник повинен бути звільнений за п.3 ч.1 ст. 40 КЗпП. Непроходження випробування не передбачає винних дій з боку працівника, а є наслідком його недостатньої кваліфікації для заняття певної посади з об’єктивних обставин.

Звільнення за результатами випробування оформлюється наказом. У наказі і трудовій книжці робиться посилання на ст. 28 КЗпП, а підстава для звільнення формулюється як “за результатами випробування».

Звільнення за результатами випробування може бути оскаржено в суді.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 12.01.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


сім − = 2