Щодо нарахування заробітної плати

Які правила нарахування та виплати заробітної плати?

Катерина Гутгарц

Головний редактор порталу Prostopravo.сom.ua, юрист

Кодекс законів про працю визначає заробітну плату як винагороду, виражене, як правило, у грошовій формі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства і максимальним розміром не обмежується. Розмір мінімальної заробітної плати, нижче якої не може проводиться оплата за виконану роботу, встановлюється законодавчо.

Стаття 2 Закону України «Про оплату праці» встановлює таку структуру заробітної плати:

  1. Основна заробітна плата. Встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
  2. Додаткова заробітна плата. Являє собою винагороду за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Включає в себе доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії, передбачені законодавством.
  3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Сюди входять виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, не передбачені законодавством або ті, які проводяться понад встановлені норми.

Оплата праці здійснюється відповідно до погодинної, відрядної або іншими системами оплати праці. Оплата може також проводитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови застосування та розміри надбавок, доплат, премій, винагород тощо встановлюються роботодавцем самостійно у колективному договорі з урахуванням норм і гарантій, передбачених законодавством , генеральними або галузевими угодами. Якщо колективний договір не укладено, власник зобов’язаний погодити ці питання з профспілковою організацією, а в разі її відсутності – з іншим, уповноваженим трудовим колективом органом.

Конкретні розміри тарифних ставок, окладів і відрядних розцінок, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюється власником. У той же час, роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.

Про нові або зміну діючих умов праці в торону погіршення власник повинен повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці до їх впровадження.

При кожній виплаті заробітної плати власник повинен повідомити працівника про:

  • загальній сумі заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
  • розмірах і підставах відрахувань та утримань із заробітної плати;
  • суму заробітної плати, належної до виплати.

Заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілковим органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілковим органом, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки або посадового окладу. Заробітна плата за час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.

При звільненні виплата всіх сум проводиться в день звільнення. Якщо у день звільнення працівник не працював, належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми власник повинен письмово повідомити працівника перед їх виплатою.

У разі невиплати заробітної плати з вини роботодавця, він повинен виплатити середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

http://www.prostopravo.com.ua


Стаття опублікована у п`ятниця, 27.01.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


8 × = шістдесят чотири