Розділ бізнесу між подружжям

Чи підлягають корпоративні права розподілу між подружжям? І якщо так, то яким чином це здійснити?

Марина Саєнко

Юрист: Юридична компанія “Закон Перемоги”

Відповідно до ч. 1 ст.167 ГК України корпоративними є права особи, частина якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь такої особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частини доходу (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Іншими словами корпоративні права можна умовно розділити на дві складові: майнові права (одержання доходів від діяльності підприємства) і управлінські права (участь у прийнятті рішень компанії і т.п.).

За загальним правилом, закріпленому у ст. ст. 60,61 Сімейного кодексу Україні все майно, в тому числі речі (крім речей індивідуального користування), придбане під час шлюбу, а також доходи, одержані одним із подружжя, є об’єктом спільної сумісної власності подружжя.

Згідно зі ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є речі, в тому числі гроші та цінні папери. Акції, а також інші цінні папери можуть бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і відповідно підлягають розподілу між подружжям, якщо вони були придбані за їх спільні кошти. Цінні папери можуть бути поділені між подружжям у добровільному порядку (шляхом укладання договору про розподіл) або ж у судовому порядку (за наявності спору). При вирішенні питання про розподіл такого майна суд буде виходити з характеру правовідносин кожного з подружжя з конкретним товариством, а також інші істотні обставини.

Що стосується прав на частку в господарському товаристві, то оскільки згідно з чинним законодавством внесок у статутний фонд товариства з моменту його внесення стає власністю самого товариства і перестає бути власністю засновника/учасника, який вніс його, то такий вклад не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя і відповідно не підлягає розподілу між ними. Другий з подружжя, який не є учасником такого товариства, в цьому випадку має право на поділ одержаних від його діяльності доходів, а також право на компенсацію своєї частини, в разі наявності достатніх доказів, що чоловік-учасник товариства самовільно розпорядився коштами, отриманими від продажу такої частки, або використав ці кошти не в інтересах сім’ї.

Таким чином, до спільної сумісної власності подружжя належить лише «майнова складова» корпоративних прав, тоді як право на управління товариством має лише той з подружжя, який є його учасником.

Слід також звернути увагу, що майно приватного підприємства та ФОП не відноситься до спільної сумісної власності подружжя. Відповідно, навіть якщо таке майно було придбано в шлюбі, за рахунок спільних коштів подружжя, але надалі було зареєстровано на СПД, розділити його буде практично неможливо.

Всі зазначені вище спірні питання відображені в Постанові Пленуму ВСУ № 11 від 21.12.2007 року.

Стаття опублікована у четвер, 02.02.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


6 + = десять