Визначення у 2012 році вартості основних засобів

Роз’яснення податкової щодо визначення вартості основних засобів у 2012 році.

Положеннями підпункту 14.1.138 статті 14 ПКУ визначено, що основні засоби — це матеріальні активи, у т. ч. запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних та архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн, невиробничих основних засобів та матеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).Разом з тим, згідно з п. 14 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ у 2011 році норматив для основних засобів, визначений у пп. 14.1.138 статті 14 ПКУ, встановлювався у розмірі 1000 грн.

Отже, з 01.01.2012 р. відповідні матеріальні активи вважаються основними засобами, якщо:

— об’єкти призначені для використання у господарській діяльності платника податків;

— вартість окремого об’єкта становить понад 2500 грн;

— очікуваний строк корисного використання (експлуатації) окремого об’єкта з дати введення його в експлуатацію перевищує один рік.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Північної МДПІ у м. Кривому Розі

Стаття опублікована у вівторок, 07.02.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 + = шістнадцять