Держфінмоніторинг: до відома суб’єктів господарювання, що проводять фінансові операції за готівку

Останнім часом в деяких засобах масової інформації розповсюджено повідомлення про додаткові вимоги Державної служби фінансового моніторингу України до суб’єктів господарювання стосовно звітування про фінансові операції.

Зокрема, йдеться про суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж автомобілів за готівку на суму, що дорівнює чи перевищує 150 тис. грн.

З метою інформування громадськості, а також суб’єктів господарювання та їх об’єднань Державна служба фінансового моніторингу України висловлює свою позицію із зазначеного питання.

Щодо законодавчого врегулювання цього питання.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, є фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

Законодавство визначає досить обмежені обов’язки щодо спеціально визначених суб’єктів, які здійснюють фінансові операції з готівкою, а саме:

ідентифікація клієнтів (у контексті автосалонів така процедура є обов’язковою під час укладання угод купівлі-продажу автотранспортних засобів);

подання виключно за власним рішенням суб’єкта інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу лише у разі наявності підозр, що операції пов’язані з відмиванням коштів або призначені для фінансування тероризму.

Тобто спеціально визначений суб’єкт самостійно приймає рішення про надання або ненадання інформації про фінансову операцію. Це виключно рішення суб’єкта у разі наявності підозр.

Встановлення законодавчих вимог до зазначеної категорії суб’єктів передбачає створення та забезпечення ними самостійно внутрішньої системи та процедур, які б унеможливлювали використання їх для відмивання «брудних» коштів або фінансування тероризму.

Термін «фінансова операція з товарами (виконання робіт, надання послуг) за готівку» в контексті здійснення фінансового моніторингу визначено Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (правонаступник — Державна служба), затвердженим наказом Держфінмоніторингу від 5 серпня 2010 року №128, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 3 грудня 2010 р. за №1218/18513, а це, зокрема:

— внесення готівки до каси суб’єкта;

— внесення готівки до касу банки, в якому відкрито рахунок суб’єкта;

— внесення готівки до каси банку з подальшим її перерахуванням на рахунок, відкритий суб’єктом в іншому банку.

Зазначене Положення погоджено Держкомпідприємництвом, перевірено та зареєстроване Міністерством юстиції.

Таким чином, це питання повною мірою визначено законодавством ще наприкінці 2010 року та не зазнавало жодних змін.

Щодо суті проведення фінансової операції з товарами за готівку.

Проведенням фінансової операції з товарами за готівку, сума якої дорівнює або перевищує 150 тис. грн, є передача коштів від клієнта до особи, що здійснює продаж певного активу.

Водночас така фінансова операція може відбуватися як шляхом внесення готівки до каси продавця, так і за посередництва фінансової установи, до якої вносяться кошти на рахунок продавця.

Законодавство у сфері фінансового моніторингу не виокремлює внесення готівки до каси продавця та отримання клієнтом активу (в т.ч. автомобіля) як окремі фінансові операції, оскільки продавець набуває статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу здійснивши завершену фінансову операцію з товарами за готівку.

Тобто проведеною (завершеною) фінансовою операцією з товарами за готівку є продаж активу (в т.ч. автомобіля) та отримання розрахунку за нього.

Щодо міжнародних стандартів у цій сфері.

Діюче законодавство України з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у т. ч. щодо проведення фінансового моніторингу операції з товарами за готівку, повністю відповідає міжнародним стандартам.

Це підтверджено рішенням Пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) в жовтні 2011 року, місія якої детально вивчила національне законодавство та практику його застосування.

Аналогічні законодавчі норми існують і в країнах Європейського Союзу, це питання визначено в ІІІ Директиві Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 року.

Згідно з зазначеною директивою:

«Використання великих готівкових платежів довело, що воно є дуже уразливим до відмивання коштів та фінансування тероризму. Тому в тих державах-членах, які дозволяють готівкові платежі на суму, що перевищує встановлений поріг, усі фізичні або юридичні особи, які займаються торгівлею товарами у межах підприємницької діяльності, підпадають під дію цієї Директиви, коли вони приймають такі готівкові платежі».

При цьому слід зазначити, що йдеться не лише про автосалони, а й інших суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж будь-яких товарів за готівку на суму, що дорівнює чи перевищує 150 тис. грн.

Щодо так званих нових вимог Державної служби фінансового моніторингу України до автосалонів.

«Нові» вимоги Державної служби фінансового моніторингу України до автосалонів є не такими вже й новими, оскільки, як зазначалося вище, це питання повною мірою визначено законодавством ще наприкінці 2010 року та не зазнавало жодних змін.

Законодавчі норми і існували, і виконувалися як суб’єктами господарювання (у т. ч. автосалонами), так і Держфінмоніторингом.

Підтвердженням цього є статистичні дані.

Станом на 6 лютого 2012 року в Державній службі фінансового моніторингу стали на облік 76 спеціально визначених суб’єктів, з них 53 суб’єкти, які здійснюють продаж автомобілів (автодилери, автосалони та ін.).

Протягом 2011 року зазначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу подали до Держфінмоніторингу України 208 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. І це при тому, що за оприлюдненими даними у 2011 році в Україні реалізовано понад 200 тис. автомобілів.

Невелика кількість повідомлень про фінансові операції дає об’єктивну оцінку нормам діючого законодавства та найбільш яскраво спростовує інформацію про «нові» вимоги Державної служби фінансового моніторингу України до автосалонів щодо надання додаткової інформації про фінансові операції.

Довідково.

Протягом 2011 року Державна служба фінансового моніторингу України перевірила 17 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, у т. ч. 5 суб’єктів, що здійснюють продаж автомобілів.

У І кварталі 2012 року Держфінмоніторинг запланував перевірити 11 суб’єктів, із них 2 суб’єктів, що здійснюють продаж автомобілів.

Державна служба фінансового моніторингу України

Стаття опублікована у вівторок, 07.02.2012, у категорії Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


вісім + = 9