Безкоштовна правова допомога: механізм реалізації органами юстиції

Приводом до написання цієї статті стало затвердження постановою Кабміну № 8 від 11.01.2012 Порядку та умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі (далі – Порядок) . Цей нормативний акт набуде чинності на початку 2013 р.

Відзначимо, Закон “Про безоплатну правову допомогу” (далі – Закон) частково вступив в силу з 9 липня 2011 р. Його прикінцевими положеннями передбачено, що в повному обсязі безкоштовна правова допомога почне надаватися з 1 січня 2017, до початку 2013 повинні бути створені спеціальні Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що, власне, й обумовлює дату вступу в силу згаданого Порядку. У цій статті пропонується коротко зупинитися на основних положеннях Закону, а також розглянути норми затвердженого Кабміном Порядку.

Що таке безкоштовна правова допомога

Законом визначено, що безоплатна правова допомога – це, перш за все, державна гарантія, яка представляє собою правову допомогу, яка надається за бюджетні кошти, а також за рахунок інших джерел (ст. 1 Закону). Вона ділиться на первинну і вторинну.

Первинна безоплатна правова допомога полягає в інформуванні особи про його права і свободи, порядку їх реалізації, відновлення у разі порушення, а також про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів влади та місцевого самоврядування, посадових осіб (ст. 7 Закону). Вона має на увазі:

 1. надання правової інформації;
 2. консультування та роз’яснення правових питань;
 3. складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);
 4. надання допомоги щодо забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на таку допомогу мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, а надають її органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи. Причому ці установи створюються органами місцевого самоврядування та утримуються за рахунок місцевого бюджету та інших незаборонених джерел (ст. 12 Закону).

Порядок надання безкоштовної первинної правової допомоги визначено нормами Закону, але на сьогодні його і розробили деякі держоргани – див., наприклад, наказ Держслужби з контролю за наркотиками № 24 від 08.12.2011, наказ Держфінмоніторингу № 140 від 27.07.2011.

Вторинна правова допомога, згідно ст. 13 Закону, полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Вона може включати такі види правових послуг:

 1. захист від обвинувачення;
 2. представництво інтересів осіб, які мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складання документів процесуального характеру.

Коло суб’єктів, що мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу, обмежений (ст. 14 Закону). До них відносяться:

 1. соціально незахищені особи (діти-сироти, малозабезпечені, біженці, обмежено дієздатні і недієздатні особи тощо);
 2. особи, які мають особливий соціальний статус (ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною);
 3. особи, які зазнали кримінальній або адміністративному переслідуванню (ті, до кого застосовано адмінарешт або адмінзатримання;
 4. особи, затримані за підозрою в скоєнні злочину, взяті під варту.

Ст. 15 Закону визначено, що цей вид правової допомоги представляють спеціальні центри, а також адвокати, які діють згідно з контрактом або договором на постійній або тимчасовій основі, включені до Реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Механізм надання допомоги адвокатами

Затвердженим Порядком Кабмін визначив механізм укладення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головному управлінні юстиції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Центри) контрактів з адвокатами, які надають таку допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають її тимчасово. Перш за все, п. 3 Порядку встановлено, що такі контракти та договори повинні укладатися з урахуванням принципу незалежності адвокатської діяльності, положень ЦК, Законів “Про безоплатну правову допомогу” та “Про адвокатуру”, а також інших нормативних актів.

Як випливає з норм Закону та Порядку, безкоштовну вторинну правову допомогу громадянам надають адвокати, з якими Центри укладають контракти на постійній основі. Особа, яка має право на отримання відповідної допомоги, має звернутися в один Центрів. Це звернення буде розглянуто в порядку і в строки, передбачені ст. 19 Закону, і в разі прийняття позитивного рішення Центр призначає адвоката з числа тих, з якими у нього укладений постійний контракт (ст. 21 Закону). При цьому враховуються спеціалізація, досвід роботи, навантаження адвоката, складність справ, в яких він бере участь.

При цьому Порядком встановлено особливості укладення контрактів між Центром і адвокатами. Зокрема, передбачено, що адвокати залучаються для надання вторинної правової допомоги в неробочий час, вихідні та святкові дні у випадках, визначених Законом. Розподіл справ між адвокатами здійснюється Центром у порядку, встановленому Мін’юстом, з урахуванням коефіцієнта навантаження на кожного адвоката. Як альтернатива коефіцієнта навантаження в контракті може бути передбачено кількість запитів, згідно з якими адвокат повинен надавати правову допомогу за конкретний період.

Форма Примірного контракту передбачена Додатком № 1 до Порядку. Згідно з ним, предметом контракту є зобов’язання адвоката за дорученням Центру надавати безкоштовну правову допомогу відповідно до Закону, а Центру – оплачувати послуги адвоката. Крім того, обумовлені права та обов’язки сторін, правила встановлення термінів дії контракту, умов та порядку оплати послуг виконавця, порядок розірвання контракту і пр.

Аналізуючи положення Примірного контракту, хотілося б звернути увагу на те, що на Центр покладається обов’язок забезпечити надання необхідного приміщення, обладнання та матеріально-технічних засобів для належного надання адвокатами безкоштовної вторинної правової допомоги. При цьому адвокат зобов’язаний чергувати згідно із затвердженим графіком, в т. ч. в неробочий час, вихідні та святкові дні, з метою забезпечення надання безкоштовної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання.

Висновок тимчасових договорів з адвокатами є, скоріше, винятком із правил. Ст. 22 Закону встановлено, що в разі неможливості надання безкоштовної вторинної правової допомоги адвокатом, що надає таку допомогу на постійній основі за контрактом, Центр укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу на тимчасовій основі, на підставі договору про її наданні. У зв’язку з цим у Порядку зазначені деякі підстави для укладення таких договорів. Це може бути, зокрема, наявність конфлікту інтересів (наприклад, адвокат, який надає правову допомогу на постійній основі, вже представляє чиїсь інтереси по конкретній кримінальній справі), надмірне навантаження “постійного” адвоката тощо – перелік підстав в документі не є вичерпним.

Форма Примірного договору з адвокатом, що надають безкоштовну правову допомогу на тимчасовій основі, передбачена Додатком № 2 до даного Порядку. В цілому його положення мало відрізняються від положень контракту, але предмет такого договору повинен включати перелік правових послуг, що надаються адвокатом, а термін дії договору залежить від тривалості надання допомоги заявнику.

Висновок

На закінчення хотілося б відзначити, що Закон “Про безоплатну правову допомогу” покликаний сприяти забезпеченню конституційного права громадян і всіх інших осіб на правову допомогу (ст. 29 Конституції). Проте його реалізація багато в чому буде залежати від створення дієвих механізмів правозастосування, визначених у підзаконних нормативних актах. Саме на створення цих механізмів направлено затвердження Кабміном Порядку та умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.


Стаття опублікована у середа, 08.02.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 2 на публікацію “Безкоштовна правова допомога: механізм реалізації органами юстиції”

 1. Тетяна on Жовтень 24th, 2016 at 09:09

  Доброго дня.Підкажіть будь ласка, якщо у людини була кредитна картка,але людина померла.З її картки на поховання родичі брали певну сумму грошей,чи потрібно тепер повертати кошти назад??

 2. Екатерина on Жовтень 24th, 2016 at 10:10

  Доброго дня, по-перше, жоден банк не подарує борг. По-друге, родичі не мали права знімати кошти. Є два виходи з даної ситуації. Телефонуйте: 067-364-33-77

Написати відповідь


дев'ять − = 3