Реєстрація платниками ПДВ госпсуб’єктів, які з 01.01.2012 р. обрали спрощену систему

Лист ДПСУ від 31.01.2012 р. №2955/18-3117 «Про особливості реєстрації платниками ПДВ суб’єктів господарювання, які з 01.01.12 р. обрали спрощену систему оподаткування»

ДПСУ роз’яснила питання реєстрації платниками ПДВ госпсуб’єктів, які з 01.01.2012 р. обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.ДПСУ нагадала, що реєстрація платником ПДВ здійснюється у разі, якщо:

— особа переходить зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплату ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ (абз. 1 п. 183.4 ст. 183 р. V ПКУ);

— платник ЄП першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у п. 291.4 ст. 291 р. ХІV ПКУ, переходить на застосування ставки ЄП у розмірі 3% та відповідає вимогам платника ЄП третьої групи (п. 1 п. 293.8 ст. 293 р. ХІV ПКУ);

— платник ЄП другої групи, який у податковому (звітному) кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у п. 291.4 ст. 291 р. ХІV ПКУ, переходить на застосування ставки ЄП третьої групи (пп. 2 п. 293.8 ст. 293 р. ХІV ПКУ);

— особа, яка не є платником ЄП, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки ЄП у розмірі 3% та відповідає вимогам платника ЄП третьої або четвертої групи (пп. «в» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 р. ХІV ПКУ);

— особа змінює ставку ЄП у розмірі 5% на ставку у розмірі 3% у зв’язку з постачанням нею послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 к.м. сукупно перевищує 300000 грн (пп. «г» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 р. ХІV ПКУ та абз. 2 п. 183.4 ст. 183 р. V ПКУ);

— платник ЄП першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки ЄП у розмірі 3% та відповідає вимогам платника ЄП третьої групи (пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 р. ХІV ПКУ).

При цьому особа обов’язково має відповідати умовам реєстрації платником ПДВ, встановленим пунктами 180 ― 183 р. V ПКУ.

Зміни внесено до еталонного довідника причин реєстрації платником ПДВ (E_VAT_CREE).

Оскільки обрання особою однієї із нових причин реєстрації платником ПДВ передбачає дотримання нею вимог ст. 181 (щодо обов’язкової реєстрації) або 182 (щодо добровільної реєстрації) р. V ПКУ, то при заповненні р. 17 реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. №1-ПДВ особа повинна проставити дві відмітки:

— одну відмітку, що пов’язана із застосуванням (відмовою від застосування) спрощеної системи оподаткування і зазначається в останньому рядку розділу 17 заяви (із зазначенням пункту, статті ПКУ);

— другу відмітку, що відповідає ст. 181 або 182 ПКУ та стосується відповідно умов обов’язкової або добровільної реєстрації.

У разі обрання особою причини реєстрації, що пов’язана зі зміною ставки ЄП у розмірі 5% на ставку у розмірі 3%, у реєстраційній заяві проставляється тільки одна відмітка.

Госпсуб’єкти, що були платниками ЄП згідно з Указом Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» або фіксованого податку згідно з р. ІV Декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян», а також юридичні і фізичні особи — підприємці, які були платниками інших податків і зборів та прийняли рішення з 01.01.2012 р. перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до Закону №4014 та відповідають вимогам ст. 291 р. ХІV ПКУ, мали подати заяву до 25.01.2012 р. (пп. «г» п. 5 р. ІІ Закону №4014).

Отже, для госпсуб’єктів, які відповідно до гл. 1 р. ХІV ПКУ та пп. «г» п. 5 р. ІІ Закону №4014 перейшли з 01.01.2012 р. на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки ЄП:

1) у розмірі 3% доходу, відповідають критеріям реєстрації платників ПДВ згідно зі ст. 181, 182 ПКУ, не пізніше 25.01.2012 р. подали заяви про реєстрацію платника ПДВ, у разі такої реєстрації датою реєстрації суб’єкта платником ПДВ та датою початку дії свідоцтва про таку реєстрацію є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ;

2) іншої, ніж 3% доходу, зареєстровані платниками ПДВ, датою анулювання реєстрації суб’єкта як платника ПДВ є дата:

— подання заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ, у разі такого анулювання за ініціативою платника;

— прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, у разі такого анулювання за ініціативою ДПС.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у четвер, 09.02.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


сім + = 9