Про декларування податкових зобов’язань з акцизного податку в зв’язку зі зміною ставок

Лист ДПС України від 09.02.2012 р. №3839/7/15-5217

ДПС України, у зв’язку з численними запитами щодо дотримання законодавства суб’єктами господарювання при декларуванні податкових зобов’язань у зв’язку зі зміною розміру ставок акцизного податку, повідомляє про таке.

З 13.01.2012 р. набрав чинності Закон України від 22.12.2012 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» (за №4235 — УІ).

Згідно з нормами цього Закону підвищуються розміри ставок акцизного податку на: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8702), включаючи вантажо-пасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків.

Зазначаємо, що збільшення розміру ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої набирають чинності з 1 числа третього місяця, наступного за місяцем, в якому опубліковано цей Закон, тобто з 01.04.2012 р.

Відповідно до статті 223 ПКУ базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу ДПС за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 ПКУ. Форма Декларації з акцизного податку затверджена наказом ДПАУ від 24.12.10 р. №1030.

Відповідно до п. 217.1.статті 217 ПКУ суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

Згідно з п. 213.1 ст. 213 ПКУ об’єктами обкладення акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від мети і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 ПКУ (п. 216.1 ст. 216 ПКУ).

Відповідно до порядку обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України, передбаченого статтею 218 ПКУ, суми податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що підлягають сплаті, визначаються платниками податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку (п. 218.1 ПКУ).

При цьому п. 218.2 ст. 218 ПКУ встановлено, що податок з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках. (п. 216.4 ст. 216 ПКУ).

Відповідно до Порядку складання Декларації з акцизного податку платник податку подає органу ДПС за місцем реєстрації декларацію, розділи, що складаються платником залежно від виду підакцизних товарів, виходячи з даних у відповідних додатках до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку.

Таким чином, за січень 2012 року у таких додатках обчислення суми акцизного податку здійснюється окремими рядками, а саме: за ставками, які діяли по 12.01.2012 р. (включно), та за ставками, які застосовуються з 13.01.2012 р.

Щодо декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з обсягів реалізації вироблених на митній території України (ввезених на митну територію України) алкогольних напоїв, то обчислення та декларування податкових зобов’язань з цих підакцизних товарів здійснюється з урахуванням розміру ставок, чинних починаючи з 1 квітня 2012 року. При цьому з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий, податкові зобов’язання визначаються з урахуванням таких особливостей.

Відповідно до п. 225.1 статті 225 «Особливості оподаткування алкогольних напоїв» суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Отже, після підвищення розміру ставок при реалізації виробниками лікеро-горілчаної продукції залишків готової спиртовмісної продукції та продукції, виробленої із залишків спирту, спиртової суміші, які утворилися до змін розміру ставок, акцизний податок обчислюється виходячи з обсягів реалізації такої продукції та ставок акцизного податку, чинних на момент реалізації, бо у момент отримання спирту в акті (постанова КМУ від 27.12.10 №1260) зазначалася сума податку за ставками, чинними на момент отримання спирту, а готова продукція буде реалізовуватися у період дії підвищених ставок.

Податкові зобов’язання відображають у додатку 3 до Декларації таким чином:

у графі 7 Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку «Оподатковуваний оборот, усього» показується оподатковуваний оборот у літрах (гр.6 х гр.5);

у графі 9 «Ставки акцизного податку (у гривнях за 1 л 100 — відсоткового спирту)» проставляється ставка акцизного податку в гривнях, яка діє згідно з ПКУ для обчислення акцизного податку на одиницю виміру продукції, тобто підвищена ставка.

Тобто з графи 1 до графи 9 Розрахунку декларуються оподатковувані обороти, які фактично відбулися у звітному періоді з урахуванням чинних у цей період ставок акцизного податку.

Окремими рядками граф 1 — 8 Розрахунку зазначається оподатковуваний оборот з реалізації алкогольної продукції, виготовленої зі спирту, отриманого до 1 квітня 2012 року, бо у період дії підвищених ставок акцизного податку можуть відбуватися операції з реалізації алкогольної продукції, для виробництва якої використовувався спирт етиловий, отриманий в умовах дії як попередньої, так і нової ставки податку. При цьому у графі 9 дані не зазначаються. У рядку 12 показується сума акцизного податку, яка розраховується у зв’язку зі зміною ставок акцизного податку.

Керівникам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене роз’яснення до відома підпорядкованих органів ДПС та платників податків і забезпечити його врахування при проведенні камеральних перевірок податкової звітності.

Заступник голови А.П. Ігнатов

Стаття опублікована у понеділок, 13.02.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


5 − три =