Деякі аспекти нарахування та перерахунку пенсії

Відповіді на питання по нарахуванню та перерахунку пенсії

Як обчислюється пенсія за віком?

Розмір пенсії за віком згідно з пунктом 1 статті 27 Закону визначається за формулою:

П = Зп х Кс, де:

П — розмір пенсії у гривнях;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, для обчислення пенсії у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.

Відповідно до статті 40 Закону заробітна плата для обчислення пенсії визначається за такою формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у гривнях;

Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески і які відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за пенсією. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади в галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожен місяць (Кз + Кз + Кз + . + Кз);

К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожен місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс, де:

Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески і яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески і яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Коефіцієнт страхового стажу, який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається за формулою:

Кс = (См х Вс) : (100% х 12), де:

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі лише у солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1 відсотку.

Який розмір підвищення до пенсії встановлюється дружині за померлого чоловіка, що був інвалідом війни?

Згідно з частиною 4 статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися повторно, пенсії підвищуються на 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Законом України «Про Державну бюджеті України на 2012» №4282-VI від 22.12.2011 р. передбачено, що прожитковий мінімум особам, які втратили працездатність, становить: з 01.01.2012 — 822 грн, з 01.04.2012 — 838 грн, з 0.07.2012 — 844 грн, з 01.10.2012 — 856 грн, з 01.12.2012 — 884 грн.

Отже, розмір підвищення до пенсії дружині померлого інваліда війни на 01.01.2012 р. становить 205,50 грн.

Хто має право на перерахунок пенсії?

Відповідно до норм ст. 42 Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09.07.2003 р. з урахуванням змін, внесених Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. №3668-VI (далі — Закон), передбачено таке.

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш ніж 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерви у роботі. Перерахунок проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені у частині першої статті 40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який застосовувався у період призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсії у 2012 році пенсіонерам, які продовжують працювати після призначення пенсії

Відповідно до статті 42 Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV (далі — Закон) з урахуванням змін, внесених Законом України «Про заходи по законодавчому забезпеченню реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. №3668-VI (далі — Закон №3668-VI) у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 28 Закону (крім пенсіонерів, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, що втратил працездатність, визначеного законом, який встановлено на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюєтсья з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, визначеного у частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше 24 місяця страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Пунктом 1 статті 28 Закону №3668-VI | передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Згідно з частиною 2 пункту 1 статті 28 Закону №3668-VI за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше 1 відсотка мінімального розміру пенсії за віком.

Відповідно до п. 4-1 «Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для осіб, яким пенсія призначена до набрая чинності Законом №3668-VI, крім тих, яким після набрання чинності зазначеним Законом здійснювався перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за період страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:

 • мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;
 • збільшення пенсії, передбачене абзацом другим частині першої статті 28 цього Закону, встановлюється за кожен повний рік страхового стажу понад 25 років у чоловіків і 20 років жінкам.

Про перерахунок пенсії з урахуванням збільшення мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам

Пунктом 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09.07.2003 р., без урахування змін, передбачених Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. №3668-VI передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків — 25, у жінок — 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного Законом.

За кожен повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, розрахованої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цій частині.

При перерахунку пенсії у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок пенсії проводиться таким чином:

— якщо розмір пенсії не досягає прожиткового мінімуму для непрацездатних категорій громадян, провадиться збільшення до встановленого законодавством розміру прожиткового мінімуму;

— якщо розмір пенсії, обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, то збільшується розмір доплати за наднормативний стаж на певний відсоток (відсоток обчислення надбавки за наднормативний стаж) від різниці між старим та новим розміром прожиткового мінімуму.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. №4282-VI затверджено прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, з 01.01.2012 — 822 грн, з 01.04.2012 — 838 грн, з 01.07.2012 — 844 грн, з 01.10.2012 — 856 грн, з 01.12.2012 — 884 грн.

Зубакова Наталія Петрівна, перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в АРК

Стаття опублікована у вівторок, 28.02.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Один коментар на публікацію “Деякі аспекти нарахування та перерахунку пенсії”

 1. Лада on Березень 25th, 2012 at 10:22

  Стаття 28. “Мінімальний розмір пенсії за віком” з 01.10.2011 виглядає інакше.
  Ми – однолітки, маємо по 37 років стажу. На пенсію вийшли за різними редакціями Закону. У одного (нородженого у вересні) 17 років понад стаж, у другого (народженого у жовтні) – відрізали, і виходить тільки 7.
  Питання про перерахунок пенсії при зміні прожиткового мінімуму:
  за кожен рік ми отримаємо за понад стаж відповідно 17*8.38 і 7*8.38 грн. надбавок? Я правильно розумію такий перерахунок?
  Тобто, у одного пенсія зростає, у іншого – тупцює на місці?

  Думаю, треба ще прокоментувати статтю Зубакової Наталії Петрівни.

Написати відповідь


+ шість = 13