Декларування податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя

Лист ДПСУ від 24.02.2012 р. №5533/7/15-5217 «Про декларування податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя»

ДПС України, у зв’язку з численними запитами, що надходять від податкових адміністрацій та платників податків стосовно строків погашення податкових векселів та правильності відображення податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя, повідомляє таке.

Податковим кодексом України запроваджено такий правовий інструмент, як податковий вексель, авальований банком (податкова розписка).

Відповідно до пп. 14.1.176. ст. 14 ПКУ податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі — податковий вексель з метою розділу VI ПКУ), — простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України — і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 ПКУ.

Порядок оформлення зазначеного податкового векселя передбачено ст. 225 та ст. 229 ПКУ.

Так, відповідно до ст. 225 ПКУ виробники алкогольних напоїв до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), зобов’язані або сплатити податок коштами, або подати органу державної ДПС податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у встановлений законом строк сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Відповідно до ст. 229 оформляється податковий вексель до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва окремих видів продукції та на які підпунктом 229.1.1 цієї статті встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту (пп. 229.1.2); до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких дистилятів або до ввезення певних дистилятів на митну територію України для використання ґк сировини у виробництві етилену (пп. 229.2.3 та пп. 229.3.3).

Згідно пп. 229.1.8, пп. 229.2.10 та пп. 229.3.12 ст. 229 ПКУ податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної у пп. 229.1.1 цієї статті, та факту цільового використання легких і важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

Тобто відповідно до вищезазначених норм ПКУ період погашення векселя визначається наявністю низки документів, що підтверджують факт цільового використання спирту.

У разі сплати акцизного податку коштами без оформлення векселя за нормами ст. 225 ПКУ визначення податкового зобов’язання та відображення його у Декларації акцизного податку здійснюється у період, в якому відбулася сплата.

Водночас при відображенні сум податкового зобов’язання за векселем, оформленим у порядку ст. 225 ПКУ, строк сплати за яким настав, виникають непорозуміння, і одні платники податків відображають зобов’язання за податковим векселем у період граничного погашення векселя, тобто через 90 днів, інші — у період фактичної сплати всієї суми за векселем, тобто раніше граничного терміну погашення.

Різний підхід до дати визначення податкового зобов’язання з акцизного податку та відображення його у Декларації призводить до викривлення податкового зобов’язання і, як наслідок, — виникнення тимчасових переплат за рахунок придбання марок акцизного податку без відповідного погашення векселя.

З метою належного адміністрування податку та однозначного трактування норм ПКУ звертаємо увагу на таке:

Згідно з п. 225.1.ст. 225 ПКУ суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

На підставі пунктів 225.3 та 225.4 ст. 225 ПКУ сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя і вексель вважається погашеним у разі сплати податку в повному обсязі та у зазначений у податковому векселі строк.

Пунктом 3.9 розділу V Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1030, визначено, що у графі 10 додатка 3 до Декларації зазначається сума податкового зобов’язання за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI ПКУ, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена коштами без оформлення податкового векселя.

Згідно з п. 225.4. ст. 225 ПКУ податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та у зазначений у податковому векселі строк.

Згідно з пп. 229.1.8, пп. 229.2.10 та пп. 229.3.12 ст. 229 ПКУ податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.1 цієї статті.

Таким чином, період погашення податкового векселя, оформленого у порядку розділу VI ПКУ, прямо пов’язаний з подією, що має відбутися у межах певного строку: документальне підтвердження факту цільового використання спирту (ст. 229) або сплата суми податку в повному обсязі (ст. 225).

Ця норма напряму перегукується з п. 31.1 ст. 31 ПКУ, відповідно до якого строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що має настати або відбутися.

Оскільки ПКУ (пп. 14.1.176 ст. 14) передбачено єдине поняття податкового векселя з метою розділу VI «Акцизний податок», то і порядок використання цього правового інструменту має бути однаковий для всього розділу.

Враховуючи вищевикладене, погашення податкового векселя, виданого у порядку ст. 225 ПКУ, відбувається на момент фактичної сплати суми зобов’язання у повному обсязі незалежно від дати видачі векселя, а не з настанням останнього дня строку для його погашення. Зазначену суму платник повинен включити до розрахунку акцизного податку за той податковий період, в якому було здійснено таку сплату акцизного податку в повному обсязі.

Заступник голови А. Ігнатов

Стаття опублікована у четвер, 01.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


п'ять × 6 =