Проведення госпсуб’єктами навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності

Роз’яснення Держгірпромнагляду від 20.01.2012 р. «Щодо проведення суб’єктами господарювання навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки»

Держгірпромнагляд зазначає, що додатком 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107) встановлено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності.Згідно з п. 8 Переліку, до таких робіт належать, зокрема:

— навчання з питань охорони праці працівників;

— професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Декларація відповідності надається до територіального органу Держгірпромнагляду госпсуб’єктом, для якого навчання з питань охорони праці працівників, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, є одним із видів госпдіяльності.

Згідно із ст. 3 ГКУ, під госпдіяльністю розуміється діяльність госпсуб’єктів у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Законом «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» регулюються принципи державної політики виключно у сфері госпдіяльності.

Тож навчання з питань охорони праці працівників на власному підприємстві не може бути розцінено як здійснення господарської діяльності.

Посадові особи та працівники згідно з вимогами п. 4.3, 4.4, 5.5 та р. 6 і 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15) проходять навчання і перевірку знань безпосередньо на підприємстві.

Такі види навчання з питань охорони праці регулюються відповідним положенням підприємства, розробленим та затвердженим роботодавцем з урахуванням вимог Типового положення і не потребують надання декларації відповідності.

Оскільки постанови КМУ мають вищу юридичну силу, ніж накази центральних органів виконавчої влади, норми Типового положення можуть застосовуватись лише в тій частині, що не суперечать вимогам постанови КМУ від 26.10.2011 р. №1107.

Таким чином, госпсуб’єкт, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших госпсуб’єктів, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган Держгірпромнагляду у формі декларації відповідності.

Госпсуб’єкти, які раніше надали інформацію згідно з вимогами п. 1.4 Типового положення, не надають територіальному органу Держгірпромнагляду декларацію відповідності.

Наявність зареєстрованої декларації дає підстави територіальному органу проводити перевірку знань з питань охорони праці або брати участь його посадовим особам у складі відповідних комісій з перевірки знань.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у п`ятниця, 02.03.2012, у категорії Новини законодавства. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два − 2 =