Дооцінки основних засобів, проведені до 1 січня 2010 року, враховуються у вартості цих основних засобів

Чи враховуються у складі вартості основних засобів дооцінки, проведені до 1 січня 2010 року?

Податковим кодексом передбачено, що для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.Вартість, яка амортизується, за кожним об’єктом основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, визначається як первісна вартість з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку станом на 1 квітня 2011 року.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, проведеної після 1 січня 2010 року.

Тобто з метою запобігання завищенню вартості основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку, заборона щодо включення до переоціненої вартості основних засобів суми їх дооцінки, проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку, стосується лише сум дооцінки, проведеної після 1 січня 2010 року.

Застережень щодо включення сум дооцінки до переоціненої вартості основних засобів, здійснених до зазначеної дати, тобто до 1 січня 2010 року, не передбачено.

ДПС у Запорізькій області

Стаття опублікована у вівторок, 06.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


вісім × 6 =