Заміна запчастин іноземного походження (не з держав – учасниць Угоди про вільну торгівлю) у пральних машинах не змінює коду ТН ЗЕД

Лист ДМСУ від 18.02.2012 р. N 16/1-16.3/337-ЕП

З 14.09.2011 року в рамках Угоди про Правила визначення країни походження товарів у СПД за даними митних органів значно збільшені обсяги ввезення в Україну товарів, які є готовими виробами завершеного ступеня обробки. Причому більша частина таких товарів вироблені у країнах СНД з використанням сировини і матеріалів походженням з третіх країн, які не є учасниками угод про вільну торгівлю країн СНД (у графі 9 сертифіката зазначений критерій “Д”).

Зокрема, це стосується таких товарів як кава смажена з кофеїном (код згідно з УКТЗЕД 0901 21 00 00); шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао (код згідно з УКТЗЕД 1806); машини пральні побутові (код згідно з УКТЗЕД 8450 11 11 00); легкові транспортні засоби (код згідно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32) тощо.

Нагадаємо, що Правила визначення країни походження товарів (далі – Правила) діють стосовно товарів, що походять з держав – учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарів у СНД і знаходяться в торговельному обігу між цими державами, до яких застосовується торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вільної торгівлі.

Митна служба звертає увагу на те, що згідно з цими Правилами для вищевказаних товарів, вироблених за участю третіх країн, крім країн – учасниць Угоди, визначення країни походження кінцевого товару здійснюється відповідно до критеріїв достатньої обробки (переробки) товару, які виражені поєднанням таких умов:

а) зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки). Наприклад, для пральних машин побутових (код товару згідно з ТНЗЕД 8450) встановлено критерій походження зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки). Тому у разі якщо при виробництві пральних машин (код згідно ТНЗЕД 8450) були використані складові матеріали іноземного походження (походженням не з держав – учасниць Угоди), що класифікуються за кодом товару згідно з ТНЗЕД 8450 90, не відбувається зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки).

б) виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої ці операції мали місце. Для перевірки умов виробничих і технологічних операцій необхідним є отримання від уповноваженого органу, що видав сертифікат про походження товару форми СТ-1, інформації про технологічний процес виробництва товару.

Наприклад, легкові транспортні засоби (код згідно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32) набувають статусу походження при виготовленні їх, коли вартість використовуваних вузлів деталей не повинна перевищувати 50 % ціни готової продукції за умови виконання, на думку ДМСУ, всіх технологічних операцій, перелічені у третій графі Переліку (додаток 1 до Правил). Якщо при виробництві виконуються окремі з наведених у графі третій переліку  операцій або ці окремі операції поєднані з іншими операціями, які не включені у третій графі Переліку, то товар не набуває преференційного походження.

в) правилом адвалерної частки, коли вартість використаних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції. Перевірка вартісного показника використаних іноземних сировини та матеріалів здійснюється за митною вартістю таких матеріалів під час їхнього ввезення до країни СНД, на території якої здійснювалось виробництво кінцевого товару, або за документально підтвердженою ціною їхнього першого продажу на території країни, у якій здійснювалось виробництво кінцевого товару. При цьому вартість кінцевої продукції визначається за ціною на умовах “франко-завод” (“франко-склад”).

Перевірка правила адвалерної частки здійснюється на підставі:

- інвойсів/ВМД на імпорт матеріалів/сировини іноземного походження, або документів на придбання в країні виробництва товару матеріалів невідомого походження;

- калькуляцій та інших документів, що підтверджують собівартість продукції, на підставі яких уповноваженим органом було визначено частку вартості імпортної сировини у загальній вартості готової продукції.

Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у вівторок, 06.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− 3 = шість