ПЗ з ПДВ на забезпечення пропозиції конкурсних торгів не нараховуються

Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ на операцію з перерахування коштів учасниками процедури закупівлі до замовника — державної установи у вигляді забезпечення пропозиції конкурсних торгів?

Згідно з підпунктами «а» та «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом обкладення ПДВ є операції платників податків, зокрема з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. Відповідно до п. 8 статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» із змінами та доповненнями (далі — Закон №2289) забезпечення пропозиції конкурсних торгів — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у т. ч. такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит. Згідно зі статтею 24 Закону №2289 замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та у документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі виникнення обставин, визначених цією статтею 24 Закону №2289. При цьому зазначеною статтею 24 Закону №2289 передбачено випадки, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств.

Враховуючи вищенаведене, кошти, що надходять від учасника процедури закупівлі до замовника — державної установи у вигляді забезпечення пропозиції конкурсних торгів та які у майбутньому повертаються такому учаснику, не є оплатою товарів/послуг, а тому у замовника — державної установи при отриманні таких коштів об’єкта обкладення ПДВ не виникає.

При цьому, якщо кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, не підлягають поверненню учаснику та в разі здійснення закупівлі замовником не за бюджетні кошти зараховуються на його рахунок, то надходження таких коштів слід вважати операцією з отримання компенсації закуплених товарів/послуг, яка є об’єктом обкладення ПДВ та податкові зобов’язання за якою виникають у замовника на дату зарахування коштів на його рахунок.

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у вівторок, 06.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× сім = 49