Якщо звільнився без отримання коштів – права працівника ще не порушені

Рішення КСУ від 22.02.2012 року N 4-рп/2012

КСУ розглянув справу щодо строків звернення до суду працівниками у випадку затримки розрахунку після звільнення. Так, по суті справи:

1) працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ч.1 ст.233 КЗпП).

2) у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч.2 ст.233 КЗпП).

3) у разі затримки розрахунку при звільненні власник або уповноваженй орган зобов’язаний виплатити середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст.117 КЗпП) та відшкодувати працівникові завдану моральну шкоду (ст. 237-1 КЗпП).

В зв’язку з вищенаведеним виникає два запитання:

Запитання 1. чи може працівник звернутись в суд за виплатою належних йому сум у день звільнення без обмеження будь-яким строком?

Запитання 2. якщо лише протягом трьох місяців, то з якого дня рахувати ці три місяці?

З урахуванням висновків КСУ, маємо наступні відповіді:

Відповідь 1. Якщо при звільненні працівникові не своєчасно (не у день звільнення) виплачені належні йому суми, то такий працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку та про відшкодування завданої при цьому моральної шкоди протягом трьох місяців.

Відповідь 2. Перебіг трьохмісячного строку розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично розрахувався з ним.

Хоча, у п.25 Постанови Пленуму від 24.12.99 року N 13 ВСУ зазначив, що у цьому разі перебіг тримісячного строку звернення до суду починається з наступного дня після проведення зазначених виплат незалежно від тривалості затримки розрахунку. Закінчення строку виплати заробітної плати (ст. 115 КЗпП) не є початком перебігу зазначеного процесуального строку, якщо не оспорюється право на її одержання.

Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у вівторок, 06.03.2012, у категорії Право, суди, Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


6 × один =