Мінфін роз’яснив особливості обліку спільної діяльності

Лист Мінфіну від 02.02.2012 р. №31-08410-07-10/2417 «Щодо обліку спільної діяльності»

Департамент податкової, митної політики та методології бухобліку Мінфіну розглянув запит щодо обліку спільної діяльності.Нагадаємо, що наказом Мінфіну від 31.05.2011 р. №664 було внесено зміни до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» (наказ Мінфіну від 26.04.2000 р. №91). Затверджуючи ці зміни, Мінфін діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Вимоги щодо ведення обліку спільної діяльності без створення юрособи, відображення учасником у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності активів, що використовуються у спільній діяльності, які він контролює, або своєї частки у спільно контрольованих активах; зобов’язань, які він узяв для провадження цієї діяльності; своєї частки у будь-яких зобов’язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності; дохду або витрат, набутих у процесі спільної діяльності, були передбачені п. 19 П(С)БО 12 до внесення змін. Така сама норма передбачена у п. 21 і 22 МСБЗ 31.

Отже, внесені зміни до П(С)БО 12 кардинально не змінили облік спільної діяльності без створення юрособи, ними лише уточнено порядок обліку внесків у спільну діяльність, визнання і відображення доходів та витрат спільної діяльності, а також розкриття інформації про спільну діяльність у фінзвітності.

Відповідно до абз. 8 п. 19 П(С)БО 12 оператор спільної діяльності веде бухоблік спільної діяльності без створення юрособи окремо від результатів власної госпдіяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінзвітності спільної діяльності без створення юрособи.

Згідно з п. 6 П(С)БО 2 «Баланс» (наказ Мінфіну від 31.03.1999 р. №87), для складання окремого балансу дані первинних документів про госпоперації заносяться до окремих (відкритих для відображення госпоперацій зі спільної діяльності) регістрів бухобліку. За даними цих регістрів складаються окремий баланс і відповідні форми фінзвітності щодо зазначених госпоперацій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінзвітності включаються до балансу підприємства — учасника спільної діяльності без створення юрособи і відповідних форм фінзвітності, при цьому інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться. Окремий баланс спільної діяльності без створення юрособи до органів статистики не подається.

Таким чином, оператор спільної діяльності складає окремий баланс, звіт про фінрезультати, а також форми, необхідні учасникам спільної діяльності без створення юрособи для складання власної фінзвітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов’язаннях.

Для удосконалення методичного забезпечення бухобліку спільної діяльності наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. №1873 затверджено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юрособи. Приклади відображення в бухобліку окремих операцій зі спільної діяльності та складання фінзвітності учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності наведено в дод. 1 і 2 до цих Методрекомендацій.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у середа, 14.03.2012, у категорії Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− три = 1