Мін’юст роз’яснив термін «члени керівних органів» та необхідність укладення трудового договору

Лист Мін’юсту від 08.02.2012 р. №10-0-3-12/8.1 «Щодо поняття «члени керівних органів», а також щодо необхідності укладення трудового договору»

Мін’юст роз’яснив поняття «члени керівних органів», а також необхідність укладення з ними трудового договору.Законодавчі акти не містять визначення поняття «члени керівних органів». Разом з тим ч. 1 ст. 92 ЦКУ передбачено, що юрособа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юрособи встановлюється установчими документами та законом. Так, відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦКУ в статуті товариства вказуються найменування юрособи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно з вимогами ст. 89 ГКУ управління діяльністю госптовариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках — учасники товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова і члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а при створенні ради товариства (спостережної ради) — голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Аналогічна норма міститься у ст. 23 Закону «Про господарські товариства», яка визначає органи управління товариством та їх посадових осіб. Цією статтею визначено, що управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а в товариствах, де створена наглядова рада товариства, — голова та члени ради наглядової ради товариства.

Тож, на думку Мін’юсту, особи, обрані (призначені) до органів управління юрособи, є посадовими особами.

Питання щодо укладення трудових договорів регулюється КЗпП, статтею 21 якого встановлено, що трудовий договір — угода, яка укладається між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізособою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації (уповноважений орган) чи фізособа зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колдоговором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (сфера застосування контракту визначається законами України).

При цьому відповідно до ч. 3 та 4 ст. 65 ГКУ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність, умови його матзабезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у понеділок, 19.03.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


дев'ять + = 14