Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Законами №4099 та №4100 внесено чергові зміни до ст. 5 Закону №327 щодо порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

Розглянемо ці нововведення докладніше.

Згідно зі ст. 1 Закону №327 зовнішньоекономічна операція належить до операції з давальницькою сировиною при дотриманні таких положень:

• на конкретному та заключному етапах переробки давальницька сировина повинна бути основним матеріалом і її вартість має становити не менше 20% загальної КМУ;

• технологічний процес виготовлення готової продукції повинен передбачати зміну коду давальницької сировини за УКТ ЗЕД;

• попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової продукції замовнику;

• виготовлення готової продукції має здійснюватися за відповідну плату;

• кількість виконавців та етапів переробки давальницької сировини не впливає на визнання такої операції.

На сьогодні Законом №4099 надано право КМУ з урахуванням технологічних особливостей переробки за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому Законом №4099 зобов’язано КМУ у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок віднесення Кабміном окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

Отже, КМУ своїм розпорядженням, так само як встановлює інші строки виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною, може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, за якими не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

Наявність такої обставини, регламентованої нормативно-правовим актом КМУ при дотриманні інших вимог, наведених у ст. 1 Закону №327, підтверджує належність зовнішньоекономічної операції до операції з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД.

Наступні зміни стосуються порядку вивезення давальницької сировини українського замовника, а саме коштовних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту, за межі митної території України з метою виготовлення з неї готової продукції, регламентованого ст. 5 вищезазначеного Закону.

Законом №4100 частину дванадцяту ст. 5 Закону №327 доповнено новими абзацами, відповідно до яких Мінфіном України суб’єкту господарювання безоплатно видається лист про погодження на вивезення за межі митної території України як давальницької сировини коштовних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту (за текстом — лист про погодження).

Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі листа про погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів з дня реєстрації у Мінфіні України документів, необхідних для його одержання.

Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:

• подання суб’єктом господарювання інформації та документів, необхідних для одержання погодження, не у повному обсязі та з порушенням норм законодавства України;

• виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

• неподання до Мінфіну України суб’єктом господарювання інформації про обсяги коштовних металів і дорогоцінного каміння, що фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну як продукція, виготовлена з давальницької сировини, за попереднім погодженням, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;

• неподання до Мінфіну України суб’єктом господарювання передбачених законодавством звітів про операції з коштовними металами і дорогоцінним камінням;

• рішення КМУ про тимчасове обмеження або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за межі митної території України.

Відмова у видачі листа про погодження на підставі, не передбаченій Законом №327, забороняється.

Строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дати присвоєння йому вихідного реєстраційного номера у Мінфіні України.

Оскільки ще до внесення змін до ст. 5 Закону №327 вивезення за межі митної території України коштовних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини здійснювалося за погодженням з Мінфіном України відповідно до Положення, затвердженого наказом №34, Законом №4099 зобов’язано Кабмін у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити нормативно-правові акти, що випливають із Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

На сьогодні у ДПС України ведеться робота з приведення у відповідність до Закону №4099 порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності у разі здійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, затвердженого наказом №83.

«Вісник податкової служби України» №9-10, березень 2012р.

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у понеділок, 19.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 − = один