Чим підтвердити придбання ПММ

Які первинні документи для врахування у складі витрат платника податку повинні підтверджувати використання придбаних для транспортних засобів, у т. ч. орендованих, ПММ?

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здіснення платником податку витрат, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку й інших документів, установлених розділом ІІ ПКУ.Зокрема, п. 44.1 ст. 44 р. ІІ ПКУ визначено, що з метою оподаткування платники податку зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі перинних документів, регістрів бухгалтерського опіку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Частинами другою та третьою ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів ведеться на підставі подорожніх листів. Форма подорожнього листа легкових автомобілів визначена наказом Держкомстату України від 17.02.98 №74 «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування».

Форма подорожнього листа вантажних автомобілів затверджена спільним наказом Міністерства транспорту України, Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №488/346 «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля». Списання пально-мастильних матеріалів здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених ПММ з урахуванням норм витрат, наведених у наказі Мініністерства транспорту України від 10.02.98 р. №43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами та доповненнями.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Волинській області

Стаття опублікована у середа, 21.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два + = 7