Хто є членами сім’ї з погляду декларації про доходи

Як визначити членів сім’ї фізособи з метою заповнення нею додатка 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи? Згідно з пп. 8.7 п. 8 р. IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. №1395, зі змінами та доповненнями, у рядку 7 додатка 7 [...]

Платник ФСП є платником земподатку за землі водного фонду, що не відносяться до земель внутрішніх водойм

Чи включаються до об’єкта обкладення ФСП (загальної площі земельних ділянок, з яких справляється ФСП) площа земель водного фонду, що не відносяться до земель внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ): землі під болотами, гідротехнічними спорудами тощо? Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними [...]

Кошти цільового фінансування з бюджету визнаються доходом платника податку на прибуток

Вугледобувне підприємство є учасником цільової програми створення нових робочих місць. З метою реалізації цієї програми підприємство отримує кошти з Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України у вигляді капітальних трансфертів. Чи враховується у складі доходів сума коштів, отриманих на зазначені заходи? Відповідно до пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу інші доходи включають суми дотацій, субсидій, [...]