Деякі питання по нарахуванню та сплаті ЄСВ

На вихідну допомогу у разі припинення трудового договору ЄСВ не нараховується

Працівника приватного підприємства звільняють у зв’язку зі скороченням посади, йому буде виплачено допомогу при звільненні. Чи нараховується єдиний внесок на суми зазначеної допомоги?

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Відповідно до пункту 4 розділу І зазначеного Переліку вихідна допомога у разі припинення трудового договору належить до виплат, на які єдиний внесок не нараховується.

Перераховувати нараховані суми ЄСВ можна і за лікарняними звільнених працівників

Чи можна проводити за січень-листопад 2011 року перерахунок нарахованих сум єдиного внеску на суму допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам-інвалідам, які уже звільнені з роботи?

Відповідно до Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.10.2011 року №32-3 «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» суми нарахованого єдиного внеску на суми допомоги з тимчасової непрацездатності за працюючих інвалідів у розмірі 8,41% та 5,5% вперше платники відображатимуть у рядках 3.3.2 та 3.3.4 таблиці 1 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України додатку 4 до Порядку (далі — Звіт), а підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС у розмірі 5,3% на суми винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами у рядку 3.2.2 таблиці 1 Звіту та на суми допомоги з тимчасової непрацездатності у рядку 3.3.3 таблиці 1 Звіту за грудень 2011. Цей перерахунок можна проводити і за лікарняними звільнених працівників, фінансові санкції за донарахування єдиного внеску до таких платників не застосовуються.

На лікарняні, нараховані працівникові після звільнення, ЄСВ не нараховується

Працівник звільняється з роботи 30.12.2011 р. і одночасно надає лікарняний. Суми за лікарняним листом працівникові нараховуються у січні 2012 року (працівника уже звільнено). Чи є базою для нарахування єдиного внеску суми за лікарняним листком?

Відповідно до частини 2 статті 7 ЗУ №2464-VI від 08.07.2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок нараховується особам, яким після звільнення з роботи нараховується заробітна плата (дохід) за відпрацьований час. Суми, нараховані за лікарняними листками, не є складовою заробітної плати. Отже, лікарняні, нараховані працівникові після звільнення, не є базою для нарахування єдиного внеску.

На грошову допомогу, виплачену держслужбовцю при виході на пенсію, ЄСВ не нараховується

Чи включається до бази нарахування єдиного внеску суми грошової допомоги, виплаченої державному службовцю при виході на пенсію?

Статтею 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначена база нарахування єдиного внеску.

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі Перелік).

До зазначеного Переліку віднесено одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з військової служби (пункт 2 розділу І Переліку).

Отже, грошова допомога, виплачена державному службовцю при виході на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нарахування ЄСВ на виплати працівникам підприємств всеукраїнської організації інвалідів

Наша організація належить до всеукраїнської організації інвалідів. У якому розмірі нараховується єдиний соціальний внесок працівникам, які працюють за цивільно-правовими договорами?

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 та ч. 14 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно у розмірі 5,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та суми винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Нарахування ЄСВ у випадках донарахування або утримання заробітної плати за попередній період

Як потрібно нарахувати єдиний внесок у випадках донарахування або утримання заробітної плати за попередній період?

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок обчислюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Згідно з п. 4.3.3. Інструкції «Про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010 р., якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені нарахування.

Відповідно до п. 4.9 Порядку формування та подання звітності страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування №22-2 від 08.10.2010 р. таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені нарахування. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців або нараховані за дні тимчасової непрацездатності, включаються до поля наступних місяців і відображаються у наступних рядках за першим рядком тільки у сумі, що припадає на такий місяць.

Підприємці на загальній системі не сплачують ЄСВ за місяці без доходу

Як сплачується єдиний соціальний внесок для підприємців на загальній системі оподаткування? Чи потрібно сплачувати єдиний внесок за місяць, в якому не отримано доходу?

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 та ч. 11 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,7% від бази нарахування. Базою оподаткування є сума доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО, та сума доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід. Мінімальний розмір єдиного внеску має бути сплачений тільки у тому разі, якщо підприємець отримував дохід.

Нараховують єдиний внесок у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку за кожен місяць, у якому отримано дохід (прибуток), який здійснюється до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації.

Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органи Пенсійного фонду України для узгодження надсилають повідомлення-розрахунок, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний рік.

Сума ЄСВ не залежить від кількості відпрацьованих днів у місяці

Заявник є приватним підприємцем та сплачує єдиний внесок у розмірі 34,7% від мінімальної заробітної плати. Тим часом працює на ринку у районному центрі 3 дні на тиждень. Чи можливо зменшити розмір сплати єдиного внеску?

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», фізичні особи — підприємці, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, визначені платниками єдиного внеску та зобов’язані згідно з п. 3 ч. 1 ст. 7 та ч. 11 ст. 8 Закону сплачувати єдиний внесок у розмірі 34,7% від бази нарахування єдиного внеску, що визначається такими платниками самостійно. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок становить 34,7% від розміру мінімальної заробітної плати і за 2012 рік становить 4572,42 грн (з січня — 372,33 грн, квітня — 3379,62грн, липня — 382,39 грн, жовтня — 387,95 грн, грудня — 393,50 грн).

Щодо можливого зменшення розміру сплати єдиного внеску повідомляємо: з 1 січня 2004 року відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» діє страхова пенсійна система, яка передбачає пряму залежність розміру пенсії від заробітної плати (доходу) та тривалості стажу, протягом якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Згідно з чинним законодавством до страхового стажу для призначення пенсії зараховується період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Враховуючи, що згідно із законодавством мінімальний розмір страхового внеску встановлено на календарний місяць, а також що страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється у місяцях, сплата єдиного внеску здійснюється у розмірі не менше мінімального страхового внеску за місяць і не передбачено його розрахунку від кількості відпрацьованих днів.

Сплата ЄСВ підприємцями-пенсіонерами

Я — підприємець на спрощеній системі оподаткування, отримую пенсію як військовий пенсіонер за вислугою років. Чи зобов’язаний я сплачувати єдиний соціальний внесок?

Для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на спрощеній системі та є пенсіонерами, передбачено таке.

Законом України від 08.07.2010 р. №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено платників єдиного внеску. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону, фізичні особи — підприємці, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», який набрав чинності 6 серпня 2011 року, до частини 4 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» було внесено зміни, згідно з якими особи, що обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із Законом України «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер — це особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію у разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Законом України «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія за інвалідністю внаслідок загального захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) та пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Умови призначення пенсії за віком визначені статтею 26 зазначеного Закону.

Враховуючи вищезазначене, положення частини четвертої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» поширюється на осіб, яким призначено пенсію за віком згідно із Законом України «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування».

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та отримують пенсію, призначену відповідно до інших законів України, сплачують єдиний внесок на загальнобов’язкове державне соціальне страхування на загальних підставах.

Анжеліка Іванівна Дячук, начальник управління надходження доходів

Стаття опублікована у вівторок, 27.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 3 = двадцять один