Розподіл видів діяльності за класами професійного ризику для розрахунку страхового внеску

Постанова КМУ від 08.02.2012 р. №237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності»

Кабмін затвердив Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності.Віднесення до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності, що визначається за найбільшою питомою вагою обсягу реалізованої продукції та/або чисельністю зайнятих осіб за минулий календарний рік.

Клас професійного ризику виробництва залежить від значення інтегрального показника. Чим вище значення інтегрального показника, тим вищий клас професійного ризику виробництва.

Інтегральний показник визначається без урахування даних щодо платників ЄСВ, для яких Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено розмір ЄСВ без віднесення їх до класу професійного ризику виробництва, за такою формулою:

Ісгс =ВФсгс/ВОПсгс х 100,

де Ісгс – інтегральний показник, відсотків;

ВФсгс – загальна сума видатків відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, за попередні три роки;

ВОПсгс – розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності за попередні три роки.

Визначення кількості класів професійного ризику виробництва здійснюється шляхом групування інтегральних показників, а віднесення страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності до відповідного класу професійного ризику виробництва – у результаті мінімізації різниці між значенням інтегрального показника, визначеного для такої сукупності, та середнім значенням даного показника для відповідного класу професійного ризику виробництва.

У разі коли значення інтегральних показників класів професійного ризику виробництва не відповідають розмірам страхових внесків за такими класами, що встановлені законом, правління Фонду відповідно до ст. 8 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та ст. 17 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» готує пропозиції щодо зміни розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва.

Розмір страхового внеску визначається за такою формулою: СТ = Р + С,

де СТ – розмір страхового внеску, %;

Р – розрахункова складова частина страхового внеску, відсотків;

С – солідарна складова частина страхового внеску, що визначається у результаті розподілу суми видатків окремих страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, розрахункова складова частина страхового внеску яких перевищує розмір страхового внеску найвищого класу професійного ризику виробництва, між іншими сукупностями пропорційно їх розміру фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відсотків зазначеного розміру фонду оплати праці.

Розрахункова складова частина страхового внеску визначається за такою формулою:

Р = Ісгс + Нсгс,

де Нсгс – навантаження для покриття витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків страховика, що визначається шляхом розподілу таких витрат між страховими галузевими сукупностями видів економічної діяльності пропорційно загальній сумі їх видатків, пов’язаних із забезпеченням страхування, відсотків розміру фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, зазначених сукупностей.

У додатку до Порядку подано Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва.

«Дебет-Кредит»

Стаття опублікована у середа, 28.03.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× вісім = 56