Мін’юст затвердив вимоги до найменувань юридичних осіб

Міністерство юстиції затвердило вимоги щодо найменування юридичних осіб або їх відокремлених підрозділів. Відповідний наказ Мін’юсту, який був виданий відповідно до закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.

Зокрема, найменування юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, повинні містити інформацію про їх організаційно-правову форму та назву. Вимога про організаційно-правовій формі не стосується лише органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади АР Крим, державних, комунальних організацій, установ.

Найменування юридичної особи повинно бути викладено державною мовою. Додатково найменування може бути викладено англійською мовою.

Слово «національний» може використовуватися виключно в найменуванні закладів (установ) гуманітарної сфери, які набувають статусу національного указом президента від 16.06.95 №451 «Про положення про національний заклад (установу) України». У найменуваннях банків слова «України», «державний», «центральний», «національний» та похідних від них можливе лише за згоди Національного банку. У назвах страхових компаній використання слів «державна», «національна» або похідних від них дозволяється тільки за умови, коли єдиним власником такого страховика є держава.

У найменуванні юридичних осіб забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних найменувань. У найменуваннях юридичних осіб приватного права забороняється також використання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів.

Назва об’єднання громадян повинна складатися з двох частин – загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, об’єднання, фонд, асоціація, товариство тощо) може бути однаковим у різних об’єднань громадян. Індивідуальна назва є обов’язковим і має бути суттєво відмінним від назв вже зареєстрованих об’єднань громадян.

Найменування банку має містити слово «банк». Це слово і похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації.

Найменування пенсійного фонду повинне містити вказівку на вид фонду, слова «недержавний пенсійний фонд» чи «пенсійний фонд». Ці словосполучення можуть використовуватися лише у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також Пенсійним фондом України, його органами та підприємствами.

Слова «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них дозволяється використовувати в назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Терміни «кредитний союз», «корпоративний інвестиційний фонд», «торгово-промислова палата», «профспілка» мають право використовувати тільки ті підприємства, установи чи організації, які були створені в порядку, передбаченому профільними законами, що регулюють діяльність зазначених юросіб.

Юридична особа може мати крім повного і скорочене найменування. При цьому забороняється використання термінів, абревіатур, похідних термінів, які заборонені законами.

Крім того, наказом Міністерства юстиції встановлюється винятковий перелік знаків пунктуації, символів і цифр, які можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.
http://www.prostopravo.com.ua
Стаття опублікована у понеділок, 02.04.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 × шість =