Обмеження повноважень директора ТзОВ при роботі на основі модельного статуту

Засновники ухвалили рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю та здійснення діяльності на основі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Виконавчим органом ТзОВ буде директор. Чи можна обмежувати права директора у модельному статуті, наприклад, обмежити право на укладення угод на суму понад 100000 гривень, і як правильно це зробити?

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» модельний статут — типовий засновницький документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та здійснення діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, пов’язані зі створенням, управлінням та здійсненням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.

Таким чином, модельний статут розробляє та затверджує КМУ, а не юридична особа. Тож включити додаткові обмеження повноважень керівника до самого модельного статуту неможливо. Відповідно до п. 33 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою КМУ від 16.11.2011 р. №1182, до компетенції найвищого органу управління товариства (загальних зборів) належить прийняття рішення про здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Водночас, відповідно до п. 49 Модельного статуту ТзОВ, дирекція (директор) здійснює свої повноваження згідно з положеннями, затвердженими загальними зборами, в яких, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок ухвалення ним рішень, порядок здійснення юридичних дій від імені товариства. Тому при створенні юридичної особи можна встановити додаткові обмеження повноважень керівника із зазначенням цій інформації у протоколі та положенні про виконавчий орган, а також відображенням у реєстраційній картці за формою №1. Державний реєстратор внесе відповідні відомості до Єдиного державного реєстру, що буде відображено у виписці з ЄДР.

Марина Пилипко, юрист

Київський центр підтримки і розвитку бізнесу

Стаття опублікована у понеділок, 09.04.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


7 − п'ять =