Реорганізація шляхом перетворення. Правові аспекти

У діяльності кожного суб’єкта підприємницької діяльності (далі – юридична особа) настає час змін, коли необхідно прийняти рішення про розширення діяльності або зменшення її обсягів. Для досягнення бажаного результату в господарській діяльності засновники (учасники) юридичної особи або її уповноважений орган можуть приймати різноманітні організаційні рішення, здатні в подальшому вплинути на показники діяльності юридичної особи. Одне з найрадикальніших рішень стосується реорганізації. Зупинимося, зокрема, на аспектах реорганізації шляхом перетворення.

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми, та головне, що у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов”язки попередньої юридичної особи (ст. 108 Цивільного кодексу України). Процес реорганізації шляхом перетворення завершується створенням нової юридичної особи, яка стає правонаступником усіх прав та обов’язків юридичної особи, що припинила свою діяльність.

Процес реорганізації шляхом перетворення можна умовно поділити на два етапи.

Перший етап включає такі кроки:

1. Прийняття засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим органом юридичної особи (відповідно до установчих документів юридичної особи) рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення), що має бути закріплене у протоколі або рішенні.

В рішенні або протоколі фіксується окремим питанням затвердження складу комісії з припинення шляхом перетворення, вказуються паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2. Надання документів державному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення).

Державному реєстратору надається: рішення або протокол про прийняте рішення; уповноважена особа надає довіреність та пред’являє паспорт.

3. Організація роботи щодо повідомлення, виявлення кредиторів, боржників.

4. Складання передавального акта комісією з припинення; затвердження власником (учасником) або уповноваженим органом юридичної особи передавального акта, наданого комісією з припинення.

Слід звернути увагу на зміст передавального акта, оскільки чинним законодавством не встановлено зразок цього документа. Частина 2 ст. 107 ЦКУ говорить, що передавальний акт має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов”язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов”язання, які оспорюються сторонами. З урахуванням попередньо вжитих заходів щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) можна виокремити основні відомості, які має містити передавальний акт, зокрема: склад комісії з припинення (паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків); реквізити рішення (протоколу), яким було затверджено склад комісії з припинення; заходи, поетапно вжиті комісією з припинення (повідомлення та виявлення кредиторів, боржників; заходи щодо погашення заборгованості або стягнення заборгованості з боржників; виявлення дебіторської та кредиторської заборгованості перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами; порядок передачі документів до архівної установи або правонаступнику); показники балансу із зазначенням пасивів та активів тощо. Тобто комісія з припинення має вчинити всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків із кредиторами (у тому числі зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, про що має бути зазначено у передавальному акті (абзац 2 ч. 2 ст. 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”).

Відповідно до ч. 3 ст. 107 ЦКУ передавальний акт затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення. Таким чином, затвердження передавального акта є обов’язковою дією, в іншому разі передавальний акт може бути визнаний нелегітимним, що стане підставою для відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб – правонаступників (ч. 4 ст. 107 ЦКУ).

Передавальний акт має бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті в такому разі не вимагається (абзац 1 ч. 1 ст. 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”).

5. Надання пакета документів державному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи (місце реєстрації) про припинення юридичної особи в результаті перетворення. Цьому питанню присвячені ст. 107 ЦКУ, ст. 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Зокрема, саме для державної реєстрації припинення юридичної особи державному реєстратору надаються такі документи:

· заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення;

· підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта або його нотаріально засвідчені копії;

· довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Другий етап включає в себе державну реєстрацію юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення. Порядок реєстрації такої юридичної особи встановлений ст. 24-27 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Зокрема, відповідно до ст. 24 цього Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, в разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

· заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

· примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

· два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник);

· квитанцію про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

· інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб (відповідно до ст. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи”);

· довіреність на уповноважену особу. Якщо засновником (засновниками) юридичної особи є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Перетворення вважається завершеним із моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.

Анна ФРАНКОВА
Правовий тиждень №14-15, 6 квітня 2012
Стаття опублікована у вівторок, 10.04.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Один коментар на публікацію “Реорганізація шляхом перетворення. Правові аспекти”

  1. Володимир on Липень 4th, 2013 at 08:51

    Помилочка в статті “Реорганізація шляхом перетворення. Правові аспекти”.
    При перетворенні · довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню – не подається
    (ч.3 ст. 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

Написати відповідь


6 × = двадцять чотири