Договір на туристичне обслуговування: відомості про категорію готелю і сертифікат відповідності

9 лютого 2012 року внесено зміни до Закону України «Про туризм». Зміни торкнулися вимог до інформації про туристичні послуги, яку туроператори і турагенти поширюють і надають туристам до підписання договору на туристичне обслуговування, вимог до самого договору з туристом, нюансів відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за порушення зобов’язань за договором, особливостей зміни умов договору.

Одним із принципових нововведень є те, що в Законі України «Про туризм» (стаття 20) тепер міститься перелік істотних умов договору про туристичне обслуговування. Однією з таких істотних умов є інформація про готель та інші аналогічні засоби розміщення, місце їх розміщення, категорію, а також відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, термін і порядок оплати готельного обслуговування.

Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. №803. Відповідно до п. 5 Порядку встановлення категорій засобам розміщення здійснює уповноважений орган, яким нині є Держтуризмкурорт. Актуальна інформація про присвоєні засобам розміщення України категорії є доступною на сайті Міністерства інфраструктури України в розділі «Держтуризмкурорт» за посиланням.

Також відповідно до наказу Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. №28 готельні послуги та послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної інфраструктури, підлягають в Україні обов’язковій сертифікації. Докладніше про сертифікацію читайте в консультації «Чи повинен турагент зберігати сертифікати місць тимчасового розміщення туристів?».

Отже, рекомендуємо туроператорам і турагентам зазначати в договорі на туристичне обслуговування категорію готелю (іншого засобу розміщення), номер і серію, дату видачі, термін дії та орган, який видав свідоцтво про присвоєну категорію, а також аналогічні реквізити сертифіката відповідності послуг з тимчасового розміщення (проживання), послуг харчування.

Дмитро Гарний

Київський портал підтримки і розвитку бізнесу

Стаття опублікована у середа, 11.04.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ вісім = 12