Порядок спадкування акцій

Незнання процедури успадкування акцій може створити проблеми як для самих спадкоємців, так і для акціонерного товариства. Адже той факт, що акції померлого акціонера довгий час залишатимуться без власника, може істотно ускладнити роботу товариства, а якщо мова йде про контрольний пакет акцій, – і зовсім блокувати її. Які дії треба розпочинати спадкоємцю для оформлення спадщини у вигляді акцій?

Прийняття та оформлення спадщини

Згідно статті 177 Цивільного кодексу України цінні папери (у тому числі акції) є об’єктами цивільних прав, отже можуть вільно переходити від однієї особи до іншої в порядку спадкування.

Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, передбачене ст. 7 ЗУ «Про акціонерні товариства» не поширюється на випадки спадкування.

При спадкуванні акцій спадкоємцям, на відміну, скажімо, від успадкування частки в ТОВ, не потрібно отримувати згоду інших акціонерів акціонерного товариства, навіть якщо статутом акціонерного товариства передбачено інше. Судом такі спори, як правило, вирішуються на користь спадкоємця.

Для прийняття спадщини спадкоємцю потрібно протягом 6 місяців звернутися в нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини. «При цьому місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відомо – місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини, в разі відсутності нерухомого майна, – місцезнаходження основної частини рухомого майна» – говорить Марина Саєнко, адвокат і партнер Юридичної компанії «Закон Перемоги».

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважається таким що прийняв спадщину, якщо він протягом 6 місяців не заявив про відмову від неї. Після закінчення шести місяців нотаріус повинен видати свідоцтво про право на спадщину.

Реєстрація права власності на акції

Наступним кроком, який повинен зробити спадкоємець для оформлення права власності на спадщину у вигляді акцій є перереєстрація права власності на акції:

  • у реєстратора, який веде реєстр акцій даного акціонерного товариства (при документарній формі випуску акцій) відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 року №1000;
  • у зберігача, у якого відкрито рахунок в цінних паперах (при бездокументарній формі випуску акцій) відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 року № 999.

За словами пані Саєнко, для внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, реєстатору необхідно надати:

  • свідоцтво про право на спадщину;
  • сертифікат акцій на спадкодавця.

Ці документи залишаються у реєстратора. Реєстратор погашає сертифікат акцій, виданий на спадкодавця, видає новий сертифікат акцій спадкоємцю і вносить відповідний запис про нового власника акцій до реєстру.

У сертифікаті акцій зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акцій, їх кількість, підпис емітента або уповноваженої особи, завірена печаткою емітента або уповноваженої особи. Сертифікат повинен бути завірений підписом і печаткою реєстратора (крім випадків, коли емітент веде власний реєстр).

«При переході прав в порядку спадкування на акції, випущені в бездокументарній формі, – продовжує Марина Саєнко, – зберігач, у якого відкрито рахунок в цінних паперах, переводить його акції на відповідний рахунок спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину, і видає виписку з рахунку у цінних паперах, яка і є підтвердженням права власності на акції. »

До спадкоємців переходить право власності на акції померлого акціонера тільки з моменту зарахування акцій на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцем у зберігача, або після внесення реєстроутримувачем відповідного запису до реєстру акціонерів і видачі сертифіката акцій.

Документом, що підтверджує право власності на акції є сертифікат акцій або виписка з рахунку в цінних паперахне свідоцтво про право на спадщину).

Якщо спадкоємців декілька

У випадку, якщо на спадщину в вигляді акцій претендують відразу кілька спадкоємців, на думку пані Саєнко, можливі кілька варіантів розвитку подій:

  • за письмовою згодою всіх спадкоємців акції можуть перейти у власність одного зі спадкоємців або бути поділені між усіма спадкоємцями на умовах, встановлених письмовою угодою між ними;
  • в разі відсутності згоди спадкоємців однієї черги про порядок розділу акцій, вони діляться між ними в рівних частках;
  • у випадку, якщо спір буде переданий до суду, акції можуть бути присуджені одному із спадкоємців, а іншим виділено рівнозначне за вартістю спадкове майно або виплачена грошова компенсація.

Якщо спадкоємців немає

Гірше виглядає ситуація, якщо спадкоємців ні за заповітом, ні за законом немає, або ніхто з них не прийняв спадщину, або ж всі вони відмовилися від спадщини або були усунуті від права спадкування.

У такому випадку орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (сільська, селищна або місцева рада) після закінчення одного року з дня відкриття спадщини, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини вимороченою. У такому випадку за рішенням суду спадщина переходить у власність територіальної громади.

«Якщо акції випущені в бездокументарній формі, – говорить адвокат Марина Саєнко, – хранителем проводиться безумовна операція зарахування цінних паперів з рахунку померлого на рахунок органу місцевого самоврядування. Для акцій, випущених у документарній формі, рішення суду надається реєстроутримувачу для внесення відповідних змін до реєстру та видачі нового сертифіката. »

Особливості розпорядження цінними паперами, які перейшли у власність держави, встановлені Порядком розпорядження цінними паперами, вираженими у валюті України та іноземній валюті, які переходять у власність держави, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, ДКЦПФР, ФДМУ, Державної податкової адміністрації України від 23 квітня 1999 . Згідно з пунктом 2 Порядку, після оцінки та опису цінних паперів, які перейшли у власність держави по спадкуванню, такі цінні папери реалізуються на організаційно оформленому ринку через торговця цінними паперами, визначеного на конкурсній основі.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 12.04.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 3 = двадцять сім