Оподаткування викупної суми у разі розірвання договору довгострокового страхування життя

Фізична особа застрахувала своє життя за договором довгострокового страхування життя, а потім вирішила достроково розірвати цей договір. Чи є об’єктом обкладення ПДФО викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя?

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування як резидента, так і нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження в Україні.

Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

Відповідно до ст. 28 Закону про страхування викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя.

При цьому до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається викупна сума або її частина, отримана платником за договором довгострокового страхування життя, лише у випадках, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу (пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), регламентується п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, пп. «б» пп. 170.8.2 якого встановлено, що податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя.

Відповідно до пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу податковим агентом платника податку — отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя.

Отже, викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя, підлягає обкладенню ПДФО за ставками 15 та 17%.

«Вісник податкової служби України», березень 2012 р., №9-10

ДПС у Львівській області

Стаття опублікована у середа, 18.04.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Один коментар на публікацію “Оподаткування викупної суми у разі розірвання договору довгострокового страхування життя”

  1. Лариса on Березень 21st, 2014 at 19:29

    який порядок дострокового припинення договору добровільного страхування, щодо порушення Сраховиком умов договору просто звертатися до Банку, чи через суд. Я звернулася письмово до Банку мені пропонують добровільно розірвати договір, а я впевнена, що страховиком порушені умови договору, мені треба визнати , щоб Банк дострокового припинив дію договору добровільного страхування, в зв”язку з порушенням Страховиком умов договору . Банк Дельта

Написати відповідь


1 + = сім