Особливості ведення касових операцій підприємства

Лист НБУ від 14.02.2012 р. №11-117/708-1645 «Роз’яснення про документальне оформлення касових операцій»

Нацбанк відповів на запит щодо особливостей ведення та оформлення касових операцій підприємства.Відповідно до п. 4.8 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637), на підприємствах у разі потреби тимчасової заміни касира або відсутності посади касира виконання його обов’язків може покладатися за письмовим наказом керівника на бухгалтера (у т.ч. залученого на договірних засадах) або іншого працівника з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність. При цьому підпис керівника на видаткових касових документах має бути обов’язково.

Крім того, НБУ вважає, що керівник за наявності на підприємстві посад головного бухгалтера і касира не має права одноосібно підписувати касові документи. При цьому за відсутності на підприємстві інших працівників керівник має право підписувати касові документи одноосібно як керівник підприємства.

Крім того, НБУ нагадує, що згідно з п. 3.11 вищезазначеного Положення прибуткові та видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості. Реєстрація може здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування необхідних касових документів. У той же час в документі «Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів», який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

Тож підприємствам дозволяється ведення необхідних касових документів в електронному вигляді, у т.ч. і журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у середа, 18.04.2012, у категорії Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


п'ять − = 3