Кабмін затвердив порядок укладання держпідприємствами договорів про спільну діяльність

Постанова КМУ від 11.04.2012 р. №296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном»

Кабмін затвердив Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном.Порядок визначає механізм укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також госптовариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном.

Госпсуб’єкт, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому суб’єкту управління об’єктами державної власності, зокрема Національній або галузевій академії наук, звернення щодо погодження укладення договору разом з такими документами:

1) попередньо погоджений сторонами проект договору;

2) засвідчені копії статутів (положень) суб’єкта господарювання та сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір;

3) інформація про суб’єкта господарювання, зокрема про:

— виробничі потужності, обсяг і основну номенклатуру продукції, у т. ч. експортної;

— кількість робочих місць;

— рівень прибутковості за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, у т. ч. простроченої;

— державну реєстрацію прав власності або користування будинками (спорудами) та земельними ділянками, які передбачається використовувати за договором;

— перебування майна, яке передбачається використовувати за договором, в заставі, податковій заставі, оренді, лізингу.

Госпсуб’єкт подає також бізнес-план з визначенням етапів, строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування, впливу результатів укладення договору на фінансовий план суб’єкта господарювання;

4) інформація про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається укласти договір, а саме:

— повне найменування сторони;

— дані про її державну реєстрацію;

— відомості, що підтверджують спроможність сторони забезпечити належне виконання своїх договірних зобов’язань, зокрема фінансову та професійну спроможність;

5) звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Цей звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або за наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам;

6) обґрунтування способу використання держмайна з відповідними розрахунками.

Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від госпсуб’єкта звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держмайна та Мін’юстом відповідний проект рішення КМУ.

Орган управління подає в установленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення щодо погодження укладення договору разом з необхідними документами.

У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладення договору орган управління вживає заходів щодо забезпечення його укладення госпсуб’єктом.

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у четвер, 19.04.2012, у категорії Новини законодавства. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


дев'ять + = 10