Доходи неприбуткових установ (організацій)

Чи звільняються від обкладення податком на прибуток підприємств операції з безоплатного отримання результатів робіт, послуг неприбутковими установами (організаціями)?

Порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій встановлено ст. 157 Податкового кодексу. Згідно з пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті для кожної ознаки неприбуткових установ та організацій встановлено відповідний перелік доходів, що звільняються від оподаткування. Зокрема, від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді:• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

• коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їхньої основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 цієї статті;

• коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

• доходів від здійснення операцій з активами (у т. ч. пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у т. ч. гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їхнім одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Абзацом 2 п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу передбачено, що у разі коли неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначені пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не більша за суму таких доходів.

Згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 зазначеного Кодексу при визначенні об’єкта оподаткування вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначається на рівні, не нижчому за звичайну ціну.

Таким чином, якщо неприбуткова організація чи установа отримує будь-які доходи із джерел інших, ніж визначені пунктами 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу, зокрема доходи у розмірі вартості безоплатно отриманих робіт, послуг, з таких доходів сплачується податок на прибуток підприємств. При цьому при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток вартість товарів, робіт, послуг визначається на рівні, не нижчому за звичайну ціну. При обчисленні податку на прибуток сума доходів зменшується на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не більшу за суму таких доходів.

«Вісник податкової служби України», березень 2012 р., №11

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у п`ятниця, 20.04.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ 5 = сім