Зміни у Положеннях щодо облігацій

Рішення НКЦПФР від 27.03.2012 р. №437 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо облігацій», набере чинності з дня опублікування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до:— Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 р. №322 (у редакції рішення ДКЦПФР від 26.10.2006 р. №1178) (зі змінами).

Зокрема, із зазначеного Порядку вилучено положення, за яким емітент може розміщувати облігації підприємств на пред’явника.

Інвестування та фінансування спорудження об’єктів житлового будівництва, що здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фіз- та юросіб, крім випадків, передбачених законодавством, через розміщення облігацій допускається лише в разі здійснення емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

Облігації підприємств повинні розміщуватися лише у бездокументарній формі.

Проспект емісії облігацій підприємств має містити відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

— Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (рішенням ДКЦПФР від 07.10.2003 р. №414 (у редакції рішення ДКЦПФР від 11.12.2007 р. №2285) (зі змінами).

Емітент може розміщувати лише іменні облігації.

Вилучено норму, у якій сказано, що облігації на пред’явника можуть пропонуватися виключно для відкритого (публічного) розміщення.

Облігації розміщуються лише у бездокументарній формі.

Після реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та проспекту їх емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій, яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу, окрім інших документів, довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії (у разі наявності такого договору).

До проспекту емісії облігацій та до відомостей про випуск (розміщення) облігацій повинні бути включені дані про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

 

Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у четвер, 26.04.2012, у категорії Новини законодавства, Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 2 = шість