Виплата пенсій: терміни, стягнення, припинення

Гучна пенсійна реформа, численні зміни, внесені до українського законодавства, що регулює пенсійні питання, і його неоднозначне трактування ПФУ та судами змушують задуматися навіть вітчизняних гуру юриспруденції. Що вже говорити про простих пенсіонерів, які не завжди можуть відрізнити нарахування пенсії від її перерахунку. Сьогодні мова піде безпосередньо про порядок виплати пенсій.

Згідно ст. 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 09.07.2003 (далі – Закон № 1058-IV), пенсія виплачується щомісяця організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій, виключно в грошовому еквіваленті в строк не пізніше 25 числа місяця, за який вона виплачується, за фактичним місцем проживання пенсіонера в межах України. При необхідності вона може перераховуватися на банківський рахунок одержувача в порядку, передбаченому законодавством, або виплачуватися за довіреністю. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього терміну дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності. Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії здійснюється на загальних підставах в порядку, встановленому законодавством.

Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування або системи недержавного пенсійного забезпечення.

Пенсіонер на  державному утриманні

Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання. При цьому така різниця повинна бути не менше 25% призначеної пенсії.

Нерідко у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні. Згідно ст. 36 Закону №1058-IV, непрацездатними членами сім’ї вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років; діти, які навчаються на денній формі навчання, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, діти-сироти – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні; чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. За відповідності пенсіонера хоча б одного з цих пунктів пенсія виплачується в такому порядку: 25% – самому пенсіонерові, інша частина пенсії, але не більше 50%-зазначеним вище членам сім’ї. Частина пенсії, що залишилася після виплат пенсіонеру та членам його сім’ї, за його особистою заявою перераховується до установи, де він перебуває на повному державному утриманні.

Згідно з Постановою КМУ № 269 від 04.03.2004 “Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), в яких особи перебувають на повному державному утриманні, і їх використання”, ці кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов перебування в них пенсіонерів. Виплата пенсії в цьому випадку проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

Припинення та поновлення виплат

У деяких випадках виплата призначеної пенсії може припинитися. Згідно ст. 49 Закону № 1058-IV, виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду припиняється, якщо пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості; в разі смерті пенсіонера; у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; в інших випадках, передбачених законом. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 3 роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому випадку частина неодержаної суми, але не більше ніж за 12 місяців, виплачується одноразово, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячний розмір пенсії.

Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження термінів з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за 6 місяців заздалегідь перед виїздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного перебування.

Стягнення та відрахування з пенсій

Нерідкі випадки і зловживань з боку пенсіонерів щодо поданих документів до нарахування пенсії. Виплачені зайві суми пенсій в результаті таких зловживань або надання страховиком недостовірних даних можуть бути повернуті пенсіонером добровільно. В іншому випадку вони стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку. Відрахування з пенсії здійснюються в установленому законом порядку на підставі судових рішень, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону здійснюється в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Розмір відрахувань з пенсії обчислюється з суми, яка підлягає до виплати пенсіонеру. З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру: на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

Пенсія після смерті

Відповідно до ст. 52 Закону №1058-IV, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася неодержаною у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером до дня його смерті, в т. ч. непрацездатним членам сім’ї, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.

Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання пенсії, належна їм сума ділиться між ними порівну. У разі відсутності членів сім’ї або незвернення за виплатою вказаної суми в установлений строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

У разі смерті пенсіонера особам, які займалися його захороненням, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Інфосправка

Що треба знати при оформленні пенсії

Порядок оформлення пенсії за віком регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та постановою правління ПФУ “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України” Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Оформлення пенсії – досить клопіткий процес і, перш за все, важливо знати, що:

1. Звертатися за пенсією потрібно в територіальний підрозділ Пенсійного фонду за місцем проживання (зареєстрованому або фактичному).

2. Подавати документи для призначення пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

3. Пенсія призначається з дня, наступного за днем ​​досягнення пенсійного віку, якщо звернутися за пенсією не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку. В іншому випадку – з дня звернення за пенсією.

4. Днем зверненням за пенсією є день прийняття ПФ заяви про призначення пенсії.

5. Документи можна подати особисто або через свого представника (потрібна довіреність, завірена у нотаріуса) або, якщо пенсіонер ще працює, через відділ кадрів за місцем роботи.

Тетяна ПАШКОВСЬКА
Судово-юридична газета №15, 23-29 квітня 2012
Стаття опублікована у субота, 28.04.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. <--! заборонено все !-->