Відображення індексації заробітної плати при проведенні річних перерахунків у ф. №1ДФ

Як суми індексації заробітної плати за попередні податкові періоди (місяці) відображаються у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. №1ДФ при проведенні річних перерахунків?

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), заробітна плата з метою розділу ІV ПКУ — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.Підпунктом 2.2.8 п. 2.2 розділу 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5 (далі — Інструкція) передбачено, що суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, включаються до фонду додаткової заробітної плати, тобто прирівнюються до заробітної плати. Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. №1020, суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, відображаються у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «101».

При цьому, відповідно до пп. 1.6.2 п. 1.6 розділу 1 Інструкції, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування. Враховуючи вищевикладене, у випадках якщо проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема сум індексації заробітної плати, такі суми донарахувань при проведенні річних перерахунків слід віднести до відповідних податкових періодів, за які провадяться донарахування.

 

Стаття опублікована у субота, 28.04.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− шість = 0