За звітні періоди до 2011 року штрафні санкції повинні застосовуватись за нормами Закону №2181

26 січня 2009 року я сплатив платіж за єдиним податком у сумі 400 грн, за строком 20.01.2009 р. На той момент діяла штрафна санкція у розмірі 10%, тобто 40 грн. У 2012 році ДПІ виставляє штрафну санкцію у розмірі 200 грн (50%) на платіж 2009 року, посилаючись на Кодекс України, який набрав чинності у 2011 році. Чи правомірні дії ДПІ?

Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлював порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у 2009 році був Закон України від 21.12.2000 р. №2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон №2181).

Згідно з пп. 5.4.1 п. 5.4 статті 5 Закону №2181 узгоджена сума податкового зобов’язання, не сплачена платником податків у строк, вважається сумою податкового боргу платника податків.

У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги. Якщо сума податкового боргу, визначена у першій податковій вимозі, самостійно погашається платником податків до виставлення другої податкової вимоги, друга податкова вимога не надсилається (пп. 6.2.1 та пп. 6.2.5 п. 6.2 ст. 6 Закону №2181).

Згідно з пп. 16.4.2 п. 16.4 статті 16 Закону №2181 розмір пені, зазначений у цій статті, діє для всіх видів податків і зборів (обов’язкових платежів), щодо яких чинним законодавством визначено строки сплати. Для єдиного податку строки його сплати визначено Указом. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп. 16.1.1 п. 16.1 ст. 16 Закону №2181).

Крім того, за несплату узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних строків платник податку зобов’язаний сплатити штраф у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу; при затримці понад 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі 50% погашеної суми податкового боргу (пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181).

Згідно з п. 122.1 ст. 122 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — Кодекс), несплата (неперерахування) фізичною особою — платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 підр. 10 Перехідних положень Кодексу штрафні санкції, які можуть бути застосовані до платників податків у зв’язку з порушенням термінів сплати податкових зобов’язань, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти введено в дію. Отже, за минулі звітні періоди штрафні санкції повинні застосовуватися згідно з Законом №2181.

Стаття опублікована у субота, 28.04.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


дев'ять × 1 =