Оподаткування доходів у вигляді процентів

За рішенням суду на мою користь присуджено стягнення з банку таких сум: 3% річних від суми депозиту; індекс інфляції; 9% пені за прострочений платіж від суми депозиту; судові витрати. Під час добровільного виконання рішення суду банк намагається утримати 15% від суми індексу інфляції та 15% від суми 9% пені за прострочений платіж. Які із зазначених сум є оподатковуваним доходом фізособи?

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

Згідно з п. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Нацбанку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VІ (далі — Кодекс) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, крім:

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання;

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування;

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом.

Порядок оподаткування доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлено п. 170.4 Кодексу.

Так, зокрема, згідно з пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Разом з тим, відповідно до п. 167.2 ст. 167 Кодексу, дохід у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок оподатковується за ставкою 5%.

Однак, відповідно до р. ХІХ «Прикінцеві положення», пп. 164.2.8 Кодексу — у частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат, та абз. 2 ― 4 п. 167.2 Кодексу — у частині оподаткування процентів, набирають чинності з 1 січня 2015 року.

«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», №16, 23 квітня 2012 року

ДПС у Львівській області

Стаття опублікована у субота, 28.04.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


сім − 3 =