Оподаткування юрособою — платником єдиного податку операції від продажу цінних паперів

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями доходом платника єдиного податку для юрособи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юрособи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Платники єдиного податку четвертої групи (юрособи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 ПКУ (пп. 296.1.3 ст. 296 ПКУ).

Платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обчислення об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України (п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.06.11 р. №720 (далі — Методичні рекомендації), зокрема, призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат (далі — малі підприємства).

Згідно з п. 2 Методичних рекомендацій методичні рекомендації визначають систему регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації у них без застосування подвійного запису для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за формою згідно з додатком 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за №161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 р. №25) (далі — П(С)БО 25).

Тобто спрощена система бухгалтерського обліку і звітності для юросіб — платників єдиного податку передбачає, зокрема, складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25 та застосування регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15.06.11 р. №720.

Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, визнають витрати і доходи з урахуванням вимог ПКУ і відносять суми, які не визнаються ПКУ витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування (п. 8 П(С)БО 25).

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами визначено п. 153.8 ст. 153 ПКУ. Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Стаття опублікована у вівторок, 08.05.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


1 × = сім