Податківці не проводять інвентаризацію, але можуть бути присутніми

Чи повинні працівники органу ДПС під час інвентаризації під час перевірки мати направлення на проведення інвентаризації?

Відповідно до пп. 20.1.5. ст. 20 ПКУ органи ДПС мають право вимагати від платників податків, що перевіряються під час перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у т. ч. зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 ПКУ. Порядок проведення інвентаризацій регламентовано Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.94 р. за №202/412 (далі — Інструкція). Пунктами 11.1 і 11.2 Інструкції передбачено утворення постійно діючої інвентаризаційної комісії та робочих інвентаризаційних комісій. Отже, органи ДПС під час проведення інвентаризації не повинні мати направлення на проведення інвентаризації, бо інвентаризація проводиться під час перевірки. Приписи ПКУ та Інструкції не містять вимоги щодо включення працівника органу ДПС до складу інвентаризаційних комісій, проте ДПС України вважає, що інвентаризація, яка проводиться за ініціативою уповноваженого представника органу ДПС, має проводитися у присутності осіб, що ініціювали інвентаризацію. Відповідно органи ДПС не можуть надавати копію інвентаризаційної відомості, бо вони не проводять інвентаризацію.

Стаття опублікована у вівторок, 08.05.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два + 9 =