Іноземне представництво: трудові відносини з іноземцями

Досить часто іноземні компанії відкриваючи представництво на території України запрошують на роботу окрім громадян України також і  іноземних громадян. Такі трудові відносини, з іноземними громадянами, мають свої особливості.

Почнемо з того, що приймаюча сторона, в нашому випадку іноземне представництво, несе відповідальність за законний в’їзд, проживання, працевлаштування, виїзд іноземців, які запрошені до роботи,  після закінчення строку перебування, а також за рішенням суду в установленому законом порядку відшкодовує всі витрати, завдані державі у випадку видворення таких іноземців. Отже дуже важливо, щоб іноземці, які будуть працевлаштовуватись на роботу в представництво, повинні дотримуватись правил в’їзду та умов перебування іноземних громадян на території України. Так, іноземці  в’їжджають в Україну за наявності визначеного законодавством або міжнародним договором України дійсного паспортного документа та візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

З іноземними громадянами тих держав, з якими укладені міжнародні угоди про безвізовий в’їзд, достатньо лише паспортного документу для пред’явлення на реєстрації в пункті пропуску через державний кордон. Для громадян держав з візовим порядком в’їзду необхідно отримати довгострокову візу, яка видається іноземцям для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Так у відповідності до ст. 11 п. 3 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію № 567 від 01.06.2011 р. підставою для оформлення довгострокової візи (віза типу Д) є запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, що погоджене з Мінекономрозвитку. Але окрім запрошення, уповноважений орган (за кордоном таким органом є дипломатичне представництво та консульські установи) може запрошувати іноземця для додаткової співбесіди. За оформлення довгострокової багаторазової візи справляється консульський збір за  тарифними ставкою 200 доларів США. Віза отримується на строк, який вказаний в запрошенні представництва, але в будь-якому випадку максимальний термін дії такої візи становить три роки.

Але окрім візи, у відповідності до положень  Закону України “ Про  правовий статус іноземців та осіб без громадянства” законними підставами для перебування іноземців на території України, на період роботи, вважається посвідка на тимчасове проживання. Так, ст. 1.5 Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання № 602 від 23.08.2011 р. передбачає, що іноземець який прибув в Україну для роботи в представництві іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку, на підставі запрошення такого представництва, засвідченого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та візи типу Д із спеціальним написом на візовій етикетці “Робота в представництві іноземної компанії”, отримує посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України. Для отримання посвідки іноземець повинен подати до територіального органу Державної міграційної служби України документи передбачені ст. 4 Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання № 602 від 23.08.2011 р.

Одним з питань, які постають, під час оформлення іноземців на роботу є отримання дозволу на працевлаштування, але у випадку працевлаштування іноземців на представництво іноземного суб’єкта господарювання не потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування. Не зважаючи на це, до даних суб’єктів трудових відносин застосовується інший порядок оформлення на роботу. Так у відповідності до  п. 9 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні” № 30 від 18.01.1996 р. у свідоцтві про реєстрацію представництва обов’язково зазначається кількість іноземних громадян – службовців іноземного суб’єкта господарської діяльності, які є співробітниками представництва, яким Мінекономрозвитку України видає спеціальні службові картки терміном до трьох років, які діють на всій території України. Такі картки надають право зазначеній категорії іноземців перебувати на території України та працювати в представництві. Дозволу на їхнє працевлаштування в представництві не потрібно. Для роботи в іншого роботодавця України необхідно одержати відповідний дозвіл.

На підставі положень Порядку надання службових карток співробітникам представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих Міністерством економіки України № 179 від 15.06.2007 р. для отримання службових карток представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності подають до Міністерства економіки України такі документи:  заяву на офіційному бланку представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності за підписом керівника та засвідчену печаткою;  копію свідоцтва про реєстрацію представництва в Україні; список іноземних співробітників представництва із зазначенням строків перебування в Україні, підписаний керівником представництва, дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Слід звернути увагу, на те, що службові картки видаються лише іноземним співробітникам. Громадянам України  такі картки не видаються.

У відповідності до трудового законодавства України, а саме ст. 48  КЗпП України та п.п.1.1  Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 58 від  29.07.1993 р. (надалі за текстом — Інструкція № 58) передбачено, що трудові книжки оформляються на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі чи організації всіх форм власності, не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Але, для заповнення трудових книжок осіб, які працюють в іноземних представництвах, п. 2.20. Інструкції № 58 встановлює свої особливості, а саме -  трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах на території Україні зберігаються:

в м. Києві – в Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв;
в Автономній Республіці Крим – у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти;
в областях – в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями;
у м. Севастополі – в міській державній адміністрації.

Вищезгадані організації роблять відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу і про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок, які надаються представництвом. Під час влаштування на роботу робиться запис, про прийняття на роботу з вказівкою на посаду та назву представництва компанії в Україні, а при звільненні робиться запис про звільнення і вказується причина звільнення із посиланням на відповідні статті КЗпП України. Необхідно звернути увагу на те, що запис зроблений у трудовій книжці самим іноземним представництвом, є недійсний.

На разі це всі вимоги які застосовуються саме до ведення трудових книжок осіб, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах на території Україні, з решти питань застосовується загальний порядок ведення трудових книжок працівників.

Таким чином, процедура працевлаштування іноземців на роботу в  представництво іноземної компанії не така й складна, просто необхідно вчасно та юридично правильно оформити та підготувати всі документи, як для законного в’їзду так і для законного перебування іноземця на території України.

http://pravotoday.in.ua

Стаття опублікована у четвер, 10.05.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


4 + = дев'ять