Порядок обліку відокремлених підрозділів товариства та сплата податку на прибуток

Лист ДПСУ від 13.03.2012 р. №4527/6/15-1215 «Про реєстрацію відокремленого підрозділу»

Податкова роз’яснила порядок обліку відокремлених підрозділів товариства та сплати податку на прибуток.

Р. I Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588) встановлено, зокрема, що взяття на облік в органах ДПС юросіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Платники підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юросіб, відокремлених підрозділів юросіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник повинні стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об’єктів.

Щодо неосновного місця обліку, такий облік встановлено р. VII «Порядок взяття на облік за неосновним місцем реєстрації платника податку» Порядку.

Так, якщо відповідно до законодавства в платника, окрім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник має стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному органі ДПС. При цьому платник повинен протягом 10 р.д. після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, подати до відповідного органу ДПС реєстраційну заяву за ф. №1-ОПП або ф. №5-ОПП з позначкою «Облік за неосновним місцем обліку». Дані заяви вносяться до Єдиного банку даних юросіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Тобто в органі ДПС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу одночасно можуть перебувати на обліку відокремлений підрозділ (за основним місцем обліку) та юрособа (за неосновним місцем обліку). При цьому, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати жодного податку відповідно до ПКУ, він все одно відповідно до п. 63.2 ст. 63 ПКУ перебуває на обліку в органах ДПС та підлягає зняттю із обліку тільки після його закриття.

Щодо нарахування та сплати податку на прибуток ДПС зазначає, що ст. 133 р. III ПКУ встановлено, що платниками податку на прибуток з числа резидентів є госпсуб’єкти-юрособи, які провадять госпдіяльність на території України, так і за її межами, а також їх відокремлені підрозділи, що визначені відповідно до р. I ПКУ, за винятком представництв.

Водночас п. 3.9 Порядку №1588 встановлено, що з моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:

- платник вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування;

- юрособи-резиденти, їх відокремлені підрозділи, угоди про розподіл продукції, договори про спільну діяльність, договори управління майном відносяться до категорії платників податку на прибуток.

Порядок нарахування податку на прибуток в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника – юрособи передбачено п. 152.4 ст. 152 ПКУ. Так, платник, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів).

Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому відокремлені підрозділи подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку (форма встановлюється центральним органом ДПСУ). Рішення про сплату консолідованого податку поширюється також на відокремлені підрозділи, створені таким платником протягом будь-якого часу після такого повідомлення.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник, у складі якого знаходяться відокремлені підрозділи.

«Дебет-Кредит»

Стаття опублікована у четвер, 17.05.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


3 + = чотири