Як оподатковуються дивіденди?

Яким чином і за якими ставками оподатковуються виплати дивідендів в Україні.

Дивіденди, виплачені фізичній особі обкладаються прибутковим податком за такими ставками:
  1. Дивіденди, виплачені фізичній особі емітентом корпоративних прав – резидентом обкладаються прибутковим податком за ставкою 5% від бази оподаткування відповідно до п. 167.2 ст. 167, п. 170.5.3. ст. 170 Податкового кодексу України.
  2. Дивіденди, виплачені на користь фізичної особи (в тому числі і нерезидента) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшої суми виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію, прирівнюються з метою оподаткування до заробітної плати та оподатковуються прибутковим податком за ставкою 15% або 17% (якщо виплата перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року) згідно з п. 153.3.7 ст. 153 ПКУ.

Дивіденди у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, якщо їх нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок чого збільшується статутний фонд емітента на їх сукупну номінальну вартість не є доходом і не оподатковуються.

Податковим агентом фізичної особи при виплаті на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює виплату дивідендів, незалежно від того, чи є він платником податку на прибуток на загальних підставах, спрощенцем або звільнений від сплати податку на прибуток. Дохід від виплати дивідендів остаточно оподатковується при їх виплаті за їх рахунок.

Дивіденди, виплачені юридичній особі, обкладаються податком на прибуток за ставками передбаченими ПКУ (21% в 2012 році).

Емітент корпоративних прав, який прийняв рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок у розмірі ставки податку на прибуток, нарахованої на суму дивідендів, які фактично виплачуються без зменшення суми виплати на суму такого податку. Такий авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Обов’язок по сплаті авансового внеску покладається на будь-якого емітента корпоративних прав – резидента, незалежно від того чи є емітент або отримувач дивідендів платником податку на прибуток, крім суб’єктів господарювання – платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Юридичні особи – резиденти, які отримують дивіденди від резидента не включають їх суму до складу свого доходу. Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди від нерезидента включають їх до складу свого доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає така виплата.

При виплаті дивідендів юридичним особам – нерезидентам крім авансового внеску з податку на прибуток необхідно утримати податок на репатріацію в розмірі 15% (п. 160.2 ст. 160 ПКУ), якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 17.05.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ 2 = три