Працевлаштування у ДМСУ

Чи потрібна при працевлаштуванні у ДМСУ відмітка про проходження служби у Збройних силах України?

Порядок приймання на роботу до митних органів України регулюється Митним кодексом України, Законом України «Про державну службу», Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців». Ці законодавчі акти визначають, що заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється на конкурсній основі.Відповідно до вимог вищезазначеної постанови, за наявності вакантних посад митний орган проводить конкурс, про що опубліковує оголошення в засобах масової інформації. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу починається приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо приймання на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма №П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Крім того, особи можуть подавати додаткову інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідно до п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у п`ятниця, 25.05.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


6 × три =