Як експортувати тверде біопаливо з деревини

Як правильно називається дозвіл на експорт твердопаливних брикетів із деревини (код 4401 30 10 00) та хто його видає? Які ще документи потрібні для експорту цього товару?

Компетенцію митних органів у системі органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено Законом України від 16.04.91 р. №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність». Відповідно до статті 9 цього Закону Державна митна служба України здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.Керуючись статтями 96 та 97 Митного кодексу України, у разі встановлення законодавством України заборон або обмежень щодо переміщення через митний кордон окремих видів товарів, Держмитслужба забезпечує їх виконання.

Відповідно до статті 27 Митного кодексу України товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.

Митний контроль та митне оформлення товарів здійснюються із застосуванням вантажної митної декларації згідно з порядком, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 р. №314, зареєстрованим у Мін’юсті України від 27.04.2005 р. за №439/10719.

Узагальнений Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. №80. До цього Переліку включено, зокрема:

— митну декларацію;

— товарно-транспортний документ на перевезення:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— рахунок (Іnvoіce) або інший документ, який визначає вартість товару;

— документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Зокрема, статтею 2 Закону України від 13.12.2005 р. №2860-ІV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» визначено, що вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється (згідно зі ст. 1 цього Закону до цінних та рідкісних пород дерев віднесено акацію, береку, вишню, грушу, горіх, каштан, тис ягідний, черешню, явір, ялівець).

Відповідно до положень статті 3 зазначеного Закону реалізація суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.

Сертифікат про походження лісоматеріалів видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства або його територіальним органом і підтверджує законність придбання лісоматеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження.

Згідно з Тимчасовим порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1260, для отримання сертифіката експортери подають обласному управлінню лісового господарства Державному комітету лісового господарства України заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов’язковим пред’явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Сертифікат видається у день подання документів.

Наказом Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2007 р. №529 затверджено Перелік товарів, на які видаються документи Держкомлісгоспу, під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. До цього Переліку включено такі товари:

Код товару згідно з УКТЗЕД Опис товару Назва документа Держкомлісгоспу Назва митного режиму, при оформленні якого подається документ

4401 10 00 00*

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

Експорт

4401 21 00 00*

Тріска або стружка деревна хвойних порід

4401 22 00 00*

Тріска або стружка деревна листяних порід

4403*

Лісоматеріали необроблені, обкоровані або не обкоровані, начорно брусовані або не брусовані

4404*

Деревина бондарна; колоди колоті; деревинні палі та кілки, загострені, але не розпиляні вздовж; деревина обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута і не оброблена іншим способом, використовувана для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів тощо; деревина у вигляді трісок, пластинок, стрічок тощо

4406*

Шпали дерев’яні для залізничних або аналогічних колій

4407* Лісоматеріали розпиляні або стругані вздовж, колоті або лущені, обтесані або необтесані, шліфовані чи не шліфовані, з’єднані або не з’єднані у шип, завтовшки більше 6 мм

___________

* Крім порід, зазначених у статті 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Відповідно до статті 46 Закону України «Про карантин рослин» об’єкти регулювання, що експортуються або реекспортуються, супроводжуються оригіналом фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншою документацією за запитом країни призначення.

Перелік об’єктів регулювання у сфері карантину рослин затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №705. До цього Переліку включено, зокрема, товари товарної позиції 4401 згідно з УКТЗЕД «Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін, тощо (крім деревини у вигляді брикетів, гранул)».

Пунктом 19 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №705, об’єкти регулювання вивозяться за межі митної території України, у тому числі шляхом реекспорту, за наявності фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який видається органом Державної служби з карантину рослин на кожну партію, що вивозиться у транспортному засобі.

Юридичну правову допомогу з питань митного оформлення Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Управління нетарифних заходів регулювання ДМСУ

Стаття опублікована у п`ятниця, 25.05.2012, у категорії Новини законодавства. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ 8 = тринадцять